Jauniešu līdzdalības platforma

Jaunatnes organizācija „Creative Minds for Culture” no 2021.gada 1. februāra līdz 2023.gada 1. augustam Latvijas reģionos īsteno projektu „Jauniešu līdzdalības platforma”, ar mērķi sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos. Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, un tā kopējais finansējums ir 104 838, 20 eiro. Aktuālā informācija par projekta norisi un mērķa grupas iespējām iesaistīties ir pieejama šeit: www.mindsforculture.com/jauniesu-lidzdalibas-platforma/; Kontaktinformācija saziņai: Elīzabeta Krēģere, projekta aktivitāšu koordinatore, jauniesulidzdaliba@gmail.com; tālr.nr.: +371 26188328; Linda Kalniņa-Roderte, projekta vadītāja, mindsforculture@gmail.com, tālr.nr.: +371 27723995