Jauniešu līdzdalības darbnīcas Jēkabpils novadā

9. martā, plkst. 9.00, Jēkabpils 3. vidusskolā un 22. martā, plkst. 10.00, Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centru organizē Jauniešu līdzdalības darbnīcu, kuras laikā jaunieši iepazīs līdzdalības pamatprincipus un veidos izpratni par līdzdalības lomu ikdienā. Darbnīcā jaunieši uzzinās par līdzdalības veidiem, jauniešu iespējām līdzdarboties un attīstīt savas iniciatīvas novadā.

Norises vieta: 9.martā – Jēkabpils 3. vidusskola, Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, Jēkabpils novads. 22.martā – Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības iela 258, Jēkabpils, Jēkabpils novads,.

Informācija: www.mindsforculture.com vai rakstot uz e-pastu: jauniesulidzdaliba@gmail.com
Aktivitātes tiek īstenotas biedrības “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.