Uzsākts konsultāciju process jauniešu līdzdalības iniciatīvu īstenošanai

2022. gada jūlija mēnesī projektā “Jauniešu līdzdalības platforma” ir uzsākts 12 mēnešu konsultāciju process 20 jauniešu līdzdalības iniciatīvu īstenošanai dažādos Latvijas pagastos. Iniciatīvu īstenošanas procesā jauniešiem ir iespēja saņemt attālinātas konsultācijas no ekspertiem (supervizoriem), kuri pārstāv projekta partnerorganizācijas no Lietuvas, Latvijas un Norvēģijas un projekta personāla. Katru mēnesi tiks organizētas tiešsaistes tikšanās un iniciatīvu īstenošanas procesu izvērtēšana atbilstoši iepriekš sagatavotajiem plāniem.

26.jūlijā norisinājās pirmā jauniešu līdzdalības iniciatīvu konsultācija, kuras laikā jaunieši prezentēja iniciatīvu idejas, apzināja aktuālos jautājumus, izvirzīja turpmākos uzdevumus un kopā ar ekspertiem pārrunāja procesa izaicinājumus un nepieciešamos atbalsta veidus.

20 idejas savām iniciatīvām jaunieši attīstīja aprīlī un maijā notikušajās četrās Jauniešu interešu aizstāvības akadēmijās, kuru mērķis bija attīstīt jauniešu interešu aizstāvību vietējā līmenī, sniedzot atbalstu līdzdalības iniciatīvu plānošanā.

Jauniešu līdzdalības iniciatīvu idejas:

 • Bauskas novada Jauniešu domes darbības aktivizēšana;
 • Futbola laukuma atjaunošana Alojā.
 • Sporta laukuma renovācija Jaunpiebalgā.
 • Velotrases izveide Baldonē;
 • Gājēju tilta atjaunošana Staicelē;
 • Pludmales labiekārtošana Liepājā;
 • Viedās nojumes Salacgrīvā;
 • Parka labiekārtošana Jaunpiebalgā;
 • Peldvietu izveide pie Gaujas Jaunpiebalgā;
 • Jauniešu kvartāla izveide Jēkabpilī;
 • Jauniešu telpas un kopienas dārza izveide Ogrē;
 • Jauniešu sadraudzības un sadarbības veicināšanas pasākumi Kandavā;
 • Kino kluba kopienas attīstīšana Gulbenē;
 • Iekļaujošu pasākumu organizēšana riska grupu jauniešiem;
 • Jauniešu koprades telpu izveide Svitenē;
 • Bauskas novada Jauniešu domes darbības aktivizēšana;
 • Jauniešu Domes darbības attīstīšana un stiprināšana Kuldīgas novadā
 • Jauniešu informācijas punkta izveide Sējas pagastā;
 • Jauniešu raidierakstu studijas izveide Limbažu novadā;
 • Jauniešu iesaistīšanās skolēnu pašpārvaldēs un tās stiprināšana Staicelē

Jauniešu iniciatīvu īstenošanas rezultāti tiks prezentēti un izvērtēti noslēguma pasākumā “Jauniešu līdzdalības forums” 2023.gada jūlijā. Par jauniešu līdzdalības labās prakses piemēriem tiks izveidotas video reportāžas. Jauniešu līdzdalības iniciatīvu īstenošanas procesā katru mēnesi jaunieši saņems līdzdalības, interešu aizstāvības un neformālās izglītības ekspertu atbalstu.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

Comments are closed.