AIF JLP Jauniešu interešu aizstāvības un sadarbības tīkla attīstība

21. aprīlī biedrība “Creative Minds for Culture” (CMC) organizēja ikmēneša tiešsaistes tikšanos, uz sarunu aicinot darbā ar jauniešiem iesaistītās organizācijas un pašvaldību jauniešu centrus no Latgales reģiona. Tikšanās mērķis bija attīstīt savstarpējo sadarbību jauniešu līdzdalības un interešu aizstāvības jautājumu risināšanā un sīkāk iepazīstināt ar programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” (JLP) mērķi.

Šoreiz sarunā piedalījās jaunatnes jomā iesaistītie no Latgales reģiona, pārstāvot Viļakas jauniešu iniciatīvu centru, biedrību „Skolēnu vecāku biedrība” un jauniešu biedrību “Dagne”.

Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar projekta aktivitātēm reģionos, turpmāko sadarbības tīkla darbības plānu un dalīborganizāciju lomu. Sadarbībā ar reģionālajiem partneriem biedrība “Creative Minds for Culture” attīsta Jauniešu interešu aizstāvības tīklu, meklējot risinājumus jauniešu līdzdalības jautājumiem vietējā un reģionālā līmenī dažādās vietās Latvijā.

Jauniešu interešu aizstāvības tīkla attīstīšana turpinās, tāpēc, ja esi ieinteresēts iesaistīties, sazinies ar mums: jauniesulidzdaliba@gmail.com; tālr.nr.: +37125900897 (Linda Vorpe, projekta aktivitāšu koordinatore).

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.