Ikmēneša līdzdalības iniciatīvu konsultācijās jaunieši saņem mentoru atbalstu

30. augustā, 28. septembrī un 26. oktobrī projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros norisinājās ikmēneša mentoru konsultācijas tiem jauniešiem, kuri 12 mēnešu laikā īsteno savas līdzdalības iniciatīvas dažādās Latvijas vietās. Konsultāciju mērķis ir atbalstīt jauniešus viņu iniciatīvu realizēšanas procesā, motivējot un attīstot praktisko pieredzi par līdzdalības iespējām jauniešu dzīvesvietā.

20 idejas savām iniciatīvām jaunieši attīstīja aprīlī un maijā notikušajās četrās Jauniešu interešu aizstāvības akadēmijās, kuru mērķis bija attīstīt jauniešu interešu aizstāvību vietējā līmenī, sniedzot atbalstu līdzdalības iniciatīvu plānošanā. Līdz 2023.gada augustam jauniešiem ir iespēja savas idejas realizēt un procesā saņemt mentoru atbalstu.

Vairākas no jauniešu iniciatīvu idejām jau realizējušās praktiski, apliecinot jauniešiem, ka arī mazas iniciatīvas ir nozīmīgas un tām ir ietekme. Kā, piemēram, jaunieši Alojā ir noorganizējuši futbola laukuma sakopšanas talku, Limbažos ir norisinājies pieredzes stāstu vakars, Staicelē jaunieši ir izveidojuši pašpārvaldi, Priekuļos jauniešu iniciatīvas ietvaros ir piesaistīti sponsori un atbalstītāji jauniešu pasākumiem, Gulbenē ir attīstīta ideja par kino kluba kopienu, Salacgrīvā ir izveidota jauniešu raidierakstu studija, Bauskā jaunieši ir remontējuši un iekārtojuši brīvā laika pavadīšanas telpas. Arī pārējās jauniešu līdzdalības iniciatīvās soli pa solim notiek īstenošanas process, kurā jauniešiem ir iespēja uzlabot savas līdzdalības kompetences.

Plašāka informācija par jauniešu īstenotajām līdzdalības iniciatīvām, labās prakses piemēriem un rezultātiem tiks prezentēta Jauniešu līdzdalības forumā 2023, kas norisināsies 2023. gada jūlijā.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

Comments are closed.