Ar programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu organizācija „Creative Minds for Culture” sekmēs jauniešu līdzdalību interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos

Jaunatnes organizācija „Creative Minds for Culture” EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros no 2021.gada 1. februāra līdz 2023.gada 1. augustam Latvijas reģionos īsteno projektu „Jauniešu līdzdalības platforma”.

Projekta partneri, nevalstiskās organizācijas – “Creative Minds for Culture” no Latvijas, “Participation Agency” (“Medvirkningsagentene”) no Norvēģijas un “Institute for Policy research and analysis” (“Politikos tyrimų ir analizės institutas”)  no Lietuvas  – ir apvienojušies ar mērķi sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

            Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunie pieaugušie vecumā no 13 līdz 30 gadiem, darbā ar jauniešiem iesaistītie un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lai sasniegtu projekta mērķi, 30 mēnešu periodā tiks īstenotas 4 apmācības interešu aizstāvības konsultantiem, 20 izglītojošas līdzdalības darbnīcas jauniešiem, 4 interešu aizstāvības akadēmijas, 20 līdzdalības iniciatīvas un  organizēts jauniešu līdzdalības forums. Tāpat projektā ir plānota jauniešu interešu aizstāvības tīkla izveide, organizācijas sabiedrisko attiecību, mārketinga un projekta komunikācijas aktivitātes.

Projekta ietvaros tiks attīstīta jauniešu izpratne par demokrātiskiem procesiem un radītas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanas procesos, sekmēts kvalitatīvs dialogs starp lēmumu pieņēmējiem, NVO un jauniešiem, un palielināta jauniešu līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs. Tāpat tiks attīstītas jauniešu interešu aizstāvības konsultantu kompetences, sadarbības tīkla veidošana un veicināta labās prakses apmaiņa jauniešu līdzdalības jautājumos.

      Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, un tā kopējais finansējums ir 104 838, 20 eiro. Projekts tiek īstenots, lai sasniegtu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” Latvijā mērķi – pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana, atbilstoši programmas izveides un finanšu instrumentu biroja nosacījumiem.

 Aktuālā informācija par projekta norisi un mērķa grupas iespējām iesaistīties ir pieejama: www.mindsforculture.com/jauniesu-lidzdalibas-platforma/

Facebook: CreativeMindsforCulture; Instagram: CreativeMindsInLatvia; Issuu: CreativeMindsInLatvia; YouTube: CMC Youth Media

Kontaktinformācija saziņai par aktivitātēm: Linda Vorpe, projekta aktivitāšu koordinatore, jauniesulidzdaliba@gmail.com; tālr.nr.: +371 25900897

Kontaktinformācija medijiem un sadarbības partneriem: Linda Kalniņa-Roderte, projekta vadītāja, mindsforculture@gmail.com, tālr.nr.: +371 27723995

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.