Organizācija iepazīst labās prakses piemērus jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā Norvēģijā

No 8. jūlija līdz 11. jūlijam jaunatnes organizācija “no Latvijas”Creative Minds for Culture” (CMC) stiprināja sadarbību ar organizāciju “Participation Agency” no Norvēģijas, īstenojot divpusējās sadarbības iniciatīvu „Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana”. Iniciatīvas ideja veidojusies projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, un tās mērķis bija stiprināt Latvijas un Norvēģijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā.

Iniciatīvas laikā tika stiprināta organizāciju sadarbība, uzlabota iesaistīto pušu komunikācija un nodrošināta padziļinātāka pieredzes apmaiņa par pilsoniskās līdzdalības attīstīšanas veidiem un iespējām. Iniciatīva palīdzēja organizācijas pārstāvjiem iepazīt partnerorganizācijas darbības vidi, Norvēģijas kultūras aspektus un pilsoniskās līdzdalības vēsturisko ietekmi. Izzinoša pieredzes apmaiņa partnerorganizācijas darbības vietā palīdzēja iepazīt pilsonisko līdzdalību no cita skatupunkta. Tika iepazīta individuālā pieeja, Latvijas vidē neierastākas metodes kā labās prakses piemēri.
Iniciatīva nodrošināja vietu, laiku un draudzīgu vidi, lai sniegtu pievienoto vērtību esošā stratēģiskā projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” mērķa efektīvākā sasniegšanā, apzinot iespējamos projekta partneru priekšlikumus. Papildus šīs iniciatīvas laikā tika pārrunātas iespējamās nākotnes sadarbības perspektīvas pilsoniskās līdzdalības veicināšanā un radītas nākamās kopīgās idejas.

Aktivitātē piedalījās 4 CMC biedri, 3 pārstāvji no organizācijas “Participation Agency” un 1 pārstāvis no organizācijas “Institute for Policy research and analysis” (Lietuva). Aktivitātes programmā bija ietverta organizācijas pārstāvju iepazīšanās sesija, prezentācijas par organizāciju aktualitātēm līdzdalības tematikā, ievads pilsoniskās līdzdalības attīstībā Norvēģijā un Latvijā, labās prakses piemēri, pieredzes apmaiņa, Norvēģijas kultūras un vēsturiskie aspekti pilsoniskās līdzdalības attīstībā, došanās uz vietām, kur tiek organizētas aktivitātes jauniešiem, veicināta jauniešu iesaiste un iekļaušana, priekšlikumu izstrāde stratēģiskā projekta mērķa efektīvākā sasniegšanā, organizāciju sadarbības iespēju un nākotnes perspektīvu apzināšana pilsoniskās līdzdalības jautājumos.

Projektu ”Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.