Jauniešu interešu aizstāvības konsultanti pabeiguši mācības

Janvārī un februārī biedrība “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros organizēja divus tiešsaistes mācību pasākumus “Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem”, kuros darbā ar jaunatni iesaistītie un jauniešu līderi attīstīja savas kompetences jauniešu interešu aizstāvības jautājumos.

Divi tiešsaistes mācību cikli norisinājās 11., 12., 13. janvārī un 8., 9., 10. februārī, un tajos kopumā piedalījās 41 darbā ar jaunatni iesaistītie, NVO pārstāvji un kopienu līderi no dažādiem Latvijas reģioniem. Mācību pirmajā dienā dalībnieki savstarpēji iepazinās, ieguva informāciju par Jauniešu interešu tīklu, par jauniešu interešu aizstāvības konsultantu lomu un radīja idejas jauniešu līdzdalības darbnīcām reģionos. Otrajā mācību dienā dalībnieki papildināja zināšanas par jauniešu līdzdalības attīstīšanas iespējām, atbalsta veidiem jauniešiem vietējā līmenī un jaunatnes darbinieka lomu līdzdalības attīstīšanā. Noslēdzošā dienā dalībnieki izzināja interešu aizstāvības pamatprincipus, interešu aizstāvības procesu, starpnozaru sadarbības aspektus interešu aizstāvības procesā un vienojās par turpmākiem soļiem jauniešu interešu aizstāvības tīkla attīstīšanā. Mācības vadīja projektā “Jauniešu līdzdalības platforma” iesaistītie eksperti un mācību vadītāji no projekta partnerorganizācijām – “Participation Agency” (Norvēģija), “Institute for Policy research and analysis” (Lietuva) un “Creative Minds for Culture” (Latvija).

Pēc mācībām dalībniekiem, kuri motivēti kļūt par jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem, būs iespēja vadīt jauniešiem darbnīcas par līdzdalības jautājumiem, atbalstīt jauniešu iniciatīvas vietējā līmenī un saņemt individuālās konsultācijas no projektā iesaistītajiem ekspertiem no Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas. 20 jauniešu līdzdalības darbnīcas reģionos tiks organizētas martā un aprīlī.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai biedrības “Creative Minds for Culture” informācijas kanālos: FacebookInstagrammājas lapā.

Mācības tiek īstenotas projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.