Interešu aizstāvības akadēmijās jaunieši attīsta savas iniciatīvas

Aprīlī un maijā četrās Latvijas vietās organizācija “Creative Minds for Culture” organizēja Jauniešu interešu aizstāvības akadēmijas, kuru mērķis bija attīstīt jauniešu interešu aizstāvību vietējā līmenī, sniedzot atbalstu līdzdalības iniciatīvu plānošanā. Akadēmijas bija kā turpinājums Jauniešu interešu aizstāvības konsultantu apmācībām un Jauniešu līdzdalības darbnīcām projektā “Jauniešu līdzdalības platforma”, kurās kopumā piedalījās 78 jaunieši un jauniešu interešu aizstāvības konsultanti. Mācības vadīja neformālās izglītības eksperti no Latvijas, Norvēģijas un Lietuvas.

Katra akadēmija norisinājās četras dienas, kuru laikā, ar mācību vadītāju atbalstu, dalībniekiem bija iespēja apzināties jauniešu vajadzības un intereses vietējā līmenī, radīt idejas problēmjautājumu risināšanai un soli pa solim plānot savu iniciatīvu ideju turpmāko attīstīšanu. Visās akadēmijās kopā jaunieši izstrādāja 20 iniciatīvu ideju plānus, kurus īstenos urpmāko 12 mēnešu laikā, saņemot vietējo un ārvalstu mentoru atbalstu procesa laikā.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.