Biedrība stiprinās sadarbību jauniešu pilsoniskās līdzdalības jautājumos

Jaunatnes organizācija „Creative Minds for Culture” (CMC) EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros no 2022.gada 1. jūnija līdz 2022.gada 31. augustam īstenos divpusējās sadarbības iniciatīvu „Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana”. Iniciatīvas ideja veidojusies projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, un tās mērķis ir stiprināt Latvijas un Norvēģijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un pieredzes apmaiņu jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā.

Projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” mērķa sasniegšanā ļoti liela loma ir partnerorganizācijai “Participation Agency”. Ar iniciatīvas palīdzību būs iespēja iepazīt partnerorganizācijas darbības vidi, vēsturiskos un kultūras aspektus, kas ietekmējuši pilsoniskās līdzdalības attīstīšanos un bijis kā pamats labajiem prakses piemēriem. Iniciatīvas īstenošana palīdzēs padziļinātāk iepazīt pilsoniskās līdzdalības daudzveidību, labās prakses piemērus un dažādus aspektus, kas veicinājuši pilsoniskās līdzdalības attīstību Norvēģijā. Dalībnieku gūtās zināšanas, pieredze un padziļinātā izpratne pēc tam būs izmantojama organizācijas turpmākajās iniciatīvās Latvijā, jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā.

Iniciatīvā piedalīsies 4 pārstāvji no CMC, un tā tiek plānota 2022. gada jūlija mēnesī, kā 3 dienu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijas pilsētā Tonsbergā, kur bāzēta partnerorganizācija. Pieredzes apmaiņas vizītes programmu vadīs organizācijas “Participation Agency” vadītājs Pols Solbergs.

Projektu ”Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, un tā kopējais piešķirtais finansējums ir 6999.01 eiro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.