Aktivitāšu plānošana projektā “Jauniešu līdzdalības platforma”

11.maijā plkst. 11.00 biedrība „Creative Minds for Culture” ZOOM platformā organizēja tiešsaistes tikšanos ar programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” (AIF) projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” (JLP) starptautiskajiem sadarbības partneriem un ekspertiem.

Tikšanās mērķis bija pārrunāt esošo situāciju, kuru ietekmējusi pandēmija un izvērtēt projekta JLP aktivitāšu īstenošanu. Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja ar darbības plānu saistītos jautājumus un pieņēma lēmumus par aktivitāšu norisi.
Sanāksmi moderēja projekta aktivitāšu koordinatore Linda Vorpe, un tajā piedalījās projekta starptautiskie partneri un eksperti – Pols Isdāls Solbergs (Pål Isdahl Solberg) no Norvēģijas organizācijas „Participation Agency”, Mariuss Ulozas (Marius Ulozas) un Nerijuss Miginis (Nerijus Miginis) no Lietuvas organizācijas „Institute for Policy research and analysis” un Linda Kalniņa-Roderte no „Creative Minds for Culture”.

Tikšanās laikā tika detalizēti pārrunāti ekspertu pienākumi katrā no projekta aktivitātēm un turpmākais darba plāns, kā arī ar projekta budžetu saistītie jautājumi. Sarunas laikā tika precizēts arī provizoriskais pirmo divu projekta aktivitāšu – „Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem” un „Izglītojošās līdzdalības darbnīcas jauniešiem” – norises laiks šī gada septembrī un oktobrī. Šobrīd eksperti turpina darbu pie 1. aktivitātes „Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem” apmācību programmas izstrādes, ko plānots pabeigt šī gada jūlijā.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktuālā informācija par projekta norisi un mērķa grupas iespējām iesaistīties ir pieejama: www.mindsforculture.com/jauniesu-lidzdalibas-platforma/ Facebook: CreativeMindsforCulture; Instagram: CreativeMindsInLatvia; Issuu: CreativeMindsInLatvia; YouTube: CMC Youth Media

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.