“Creative Minds For Culture” atbalsta Darba ar jaunatni asociācijas izveidi

Biedrības “Creative Minds For Culture” darba ar jaunatni īstenotāji atbalsta “Darba ar jaunatni asociācijas” izveidi, kuras mērķis ir veicināt Latvijas darba ar jaunatni  attīstību, sekmēt tā  kvalitāti un atpazīstamību un darba ar jaunatni īstenotāju interešu aizstāvību, kā arī veidot viņu atbalsta sistēmu.

Darba ar jaunatni asociācijas izveides Memorandā ir norādītas asociācijas funkcijas – darba ar jaunatni atbalsts un attīstības veicināšana un asociācijas dalībnieku interešu aizstāvība.

Darba ar jaunatni atbalsts un attīstības veicināšana iekļauj:

  • sadarbības un tīklošanās platformas izveidi un uzturēšanu;
  • vienotas izpratnes veidošanu par darbu ar jaunatni, jaunatnes politiku, terminoloģiju;
  • metodisko materiālu un pētījumu, to pieejamību (t. sk. tulkošanu) veicināšanu un popularizēšanu;
  • labo prakšu, piemēru, pieeju un ideju apmaiņu, t. sk. starp dažāda profila darba ar jaunatni īstenotājiem;
  • ilgtspējīga Dalībnieku, topošo profesionāļu un citu darba ar jaunatni jomā iesaistīto atbalstīšana, veicinot mentorēšanu, supervīziju, izdegšanas novēršanu u. c.

Dalībnieku interešu aizstāvība iekļauj:

  • sabiedrības un pārvaldes institūciju izpratnes par darba ar jaunatni, tā nozīmīguma un kvalitatīvas realizācijas veicināšanu;
  • Dalībnieku profesionālo interešu nodrošināšanu nodarbinātības vietās piemēram, slodzes atbilstību, algas konkurētspēju, finanšu un citu resursu pieejamību;
  • darba ar jaunatni jomas monitoringu ar mērķi veikt kvalitatīvas izmaiņas;
  • sadarbību ar valsts, pašvaldību un citām institūcijām, kas ietekmē darba ar jaunatni jomu.

Dalība Darba ar jaunatni asociācijas attīstībā tiek nodrošināta projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktuālā informācija par projekta norisi un mērķa grupas iespējām iesaistīties ir pieejama: www.mindsforculture.com/jauniesu-lidzdalibas-platforma/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.