Atvērta pieteikšanās jauniešu interešu aizstāvības konsultantu apmācībām reģionos

Jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros darbā ar jaunatni iesaistītajiem, reģionos organizē mācību pasākumu “Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem”. Mācību pasākumu mērķis ir attīstīt darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences jauniešu interešu aizstāvības jautājumos. Pieteikšanās mācībām, aizpildot tiešsaistes anketu šeit: PIETEIKUMS.

Mācību norise:

  • 27.-28. septembris: Vidzeme, Gulbene (Jauniešu centrs “Bāze”);
  • 29.-30. septembris: Zemgale, Vecumnieki (viesu nams “Satekas”);

Mācību laikā tiks sagatavoti jauniešu interešu aizstāvības konsultanti jeb jauniešu atbalsta personas interešu aizstāvības jautājumos. Pēc mācībām jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem būs iespēja vadīt jauniešiem darbnīcas par līdzdalības jautājumiem, atbalstīt jauniešu iniciatīvas vietējā līmenī un saņemt individuālās konsultācijas no projektā iesaistītajiem ekspertiem no Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas.

Mācības vadīs eksperti, mācību vadītāji no projekta partnerorganizācijām – “Participation Agency” no Norvēģijas, “Institute for Policy research and analysis” no Lietuvas un “Creative Minds for Culture” no Latvijas. Dalībniekiem tiks nodrošināta nakšņošana vai segti ceļa izdevumi, ēdināšana un mācību materiāli. Pasākumu organizēšanu atbalsta biedrības “Creative Minds for Culture” reģionālie sadarbības partneri.

Mācību pasākums tiks īstenots ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Informācija saziņai ar pasākuma organizatoriem:
jauniesulidzdaliba@gmail.com; +37128663569.

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.