Jauniešu līdzdalības darbnīca Jelgavas novadā

1. aprīlī, plkst. 16.00, Ānē biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar organizāciju “Klubs Māja – jaunatne vienotai Eiropai” organizē Jauniešu līdzdalības darbnīcu, kuras laikā jaunieši iepazīs līdzdalības pamatprincipus un veidos izpratni par līdzdalības lomu ikdienā. Darbnīcā jaunieši uzzinās par līdzdalības veidiem, jauniešu iespējām līdzdarboties un attīstīt savas iniciatīvas novadā un nacionālā līmenī.

Norises vieta: Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, Celtnieku iela 12, Āne, Jelgavas novads.

Informācija: www.mindsforculture.com vai rakstot uz e-pastu: jauniesulidzdaliba@gmail.com

Aktivitātes tiek īstenotas biedrības “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.