Jauniešu līdzdalības darbnīcas Tukuma novadā

1. aprīlī, plkst. 13.15, Cērē un 5.aprīlī, plkst. 15.00, Kandavā biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Nagla” organizē Jauniešu līdzdalības darbnīcu, lai neformālā vidē kopā ar jauniešiem iepazītu dažādus līdzdalības veidus un veicinātu izpratni par līdzdalības lomu ikdienā. Darbnīcā jaunieši uzzinās par iespējām attīstīt savas iniciatīvas un drīzumā plānoto Jauniešu interešu aizstāvības akadēmiju.

Norises vieta: 1. aprīlī, plkst. 13.15, Cēres pamatskola, Skolas iela 1, Cēre, Tukuma novads un 5.aprīlī, plkst. 15.00 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Skolas iela 10, Kandava, Tukuma novads.

Informācija: www.mindsforculture.com vai rakstot uz e-pastu: jauniesulidzdaliba@gmail.com

Aktivitātes tiek īstenotas biedrības “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.