Iespēja pieteikties mācību vizītei Norvēģijā

Biedrība “Creative Minds for Culture” projekta “Jauniešu līdzdalības platformas attīstības veicināšana” ietvaros aicina darbā ar jaunatni iesaistītos, jaunatnes organizāciju pārstāvjus, jauniešu grupu līderus piedalīties mācību pasākumā  “Jauniešu interešu aizstāvības konsultantu pieredzes apmaiņas vizīte”, kas norisināsies no 22. līdz 25.aprīlim, Norvēģijas pilsētā Tonsbergā.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot jauniešu interešu aizstāvības konsultantu kompetences jauniešu pilsoniskās līdzdalības attīstīšanā. Mācību vizīte ir paredzēta jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem, jaunatnes darbiniekiem, kuri ir daļa no Jauniešu interešu aizstāvības tīkla, kas attīstīts projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros.

Programmā ir iekļautas tikšanās ar jaunatnes jomas pārstāvjiem no Tonsbergas, tīklošanās, ievads jauniešu līdzdalības veicināšanā Tonsbergas reģionā, līdzdalības kultūras iepazīšana, jauniešu līdzdalības veidu iepazīšana, aktivitāšu piemēri un izbraukuma vizītes uz jauniešu centriem, jauniešu interešu aizstāvības labās prakses piemēri, tikšanās ar jaunatnes politikas plānotājiem un īstenotājiem.

Pēc mācību vizītes dalībniekiem būs jāīsteno un jāpiedalās vismaz vienā rezultātu izplatīšanas aktivitātē. 

Ar mācību vizīti saistītie ceļa izdevumi, nakšņošanas izdevumi, ēdienreizes, mācību ekspertu piesaiste un izdevumi par materiāliem tiks segti no projekta “Jauniešu līdzdalības platformas attīstības veicināšana”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Lai pieteiktos mācību vizītei līdz 7.martam ir jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē: https://ej.uz/macibuvizite

Apstiprinātie 5 dalībnieki norādītajā e-pastā saņems detalizētu informāciju pirms pasākuma.
Informācija saziņai ar pasākuma organizatoriem:
jauniesulidzdaliba@gmail.com; +371 27723995.

Mācību vizīte īstenota projekta ”Jauniešu līdzdalības platformas attīstības veicināšana” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Comments are closed.