Jauniešu līdzdalības darbnīca Jaunpiebalgā

1. aprīlī, plkst. 12.30, Jaunpiebalgā biedrība “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Jaunpiebalgas vidusskolas Skolēnu pašpārvaldi organizē Jauniešu līdzdalības darbnīcu, kuras laikā jaunieši iepazīs līdzdalības pamatprincipus un veidos izpratni par līdzdalības lomu ikdienā. Darbnīcā jaunieši uzzinās par līdzdalības veidiem, jauniešu iespējām līdzdarboties un attīstīt savas iniciatīvas novadā.

Norises vieta: Jaunpiebalgas Jauniešu centrs “Tagad”, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Cēsu novads.

Informācija: www.mindsforculture.com vai rakstot uz e-pastu: jauniesulidzdaliba@gmail.com


Aktivitātes tiek īstenotas biedrības “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.