Noslēgušās 20 jauniešu līdzdalības darbnīcas

Laika posmā no 1.marta līdz 2.maijam, projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros dažādās Latvijas vietās norisinājās 20 jauniešu līdzdalības darbnīcas, kuru mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar līdzdalības pamatprincipiem un attīstīt izpratni par līdzdalības lomu ikdienā. Darbnīcas norisinājās Liepājā, Rundāles pagastā, Svitenē, Jēkabpilī, Limbažos, Rēzeknē, Jaungulbenes pagastā, Tirzas pagastā, Salacgrīvā, Staicelē, Ānē, Cērē, Kandavā, Jaunpiebalgā, Jumpravā, Bauskā, Vecumniekos un Ķekavā, un tās vadīja Jauniešu interešu aizstāvības tīkla konsultanti.

Līdzdalības darbnīcās piedalījās 302 jaunieši un 15 jauniešu interešu aizstāvības konsultanti no dažādiem Latvijas novadiem, kuriem pēc tam būs iespēja piedalīties Jauniešu interešu aizstāvības akadēmijās, lai attīstītu savas līdzdalības iniciatīvas. Akadēmiju mērķis ir attīstīt jauniešu interešu aizstāvību vietējā līmenī, sniedzot atbalstu līdzdalības iniciatīvu plānošanā. 

Projektu ”Jauniešu līdzdalības platforma” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu vecumā no 13-30 gadiem informētību un līdzdalību pilsoniskās iniciatīvās Latvijā savu interešu aizstāvībai un iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.