Apmācībās sagatavoti jauniešu interešu aizstāvības konsultanti

Septembra beigās biedrība “Creative Minds for Culture” projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros organizēja divus mācību pasākumus “Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem”, kuros darbā ar jaunatni iesaistītie un jauniešu līderi attīstīja savas kompetences jauniešu interešu aizstāvības jautājumos.

27. – 28. septembrī mācības Gulbenē tika organizētas sadarbībā ar reģionālajiem partneriem Gulbenes novada jauniešu centru „Bāze” un 29. – 30. septembrī mācības Vecumniekos – sadarbībā ar biedrību “Jaunatne smaidam”. Divu dienu laikā dalībnieki mācību procesā pilnveidoja savas kompetences kā jauniešu interešu aizstāvības konsultanti jeb jauniešu atbalsta personas interešu aizstāvības jautājumos. Mācībās vairākas sesijas tika veltītas jauniešu interešu aizstāvības tīkla attīstīšanai, kura mērķis ir apvienot darbā ar jaunatni iesaistītos no dažādiem Latvijas reģioniem, sniegt iespēju viņiem uzlabot kompetences par jauniešu interešu aizstāvību, veicināt pieredzes apmaiņu un turpmāko atbalstu tīkla dalībniekiem.

Eksperti un mācību vadītāji no projekta partnerorganizācijām – “Participation Agency” no Norvēģijas, “Institute for Policy research and analysis” no Lietuvas – iepazīstināja dalībniekus ar interešu aizstāvības pamatprincipiem un pilnveidoja izpratni par jauniešu līdzdalības veidiem. Mācību noslēgumā dalībnieki radīja idejas jauniešu līdzdalības darbnīcu programmai, kuras paredzēts īstenot projektā “Jauniešu līdzdalības platforma”. Pēc mācībām jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem būs iespēja vadīt jauniešiem darbnīcas par līdzdalības jautājumiem, atbalstīt jauniešu iniciatīvas vietējā līmenī un saņemt individuālās konsultācijas no projektā iesaistītajiem ekspertiem no Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas.

Lai nodrošinātu iespējami plašāku pieejamību pilnveidot savas kompetences jauniešu interešu aizstāvības jautājumos, nākamās “Apmācības interešu aizstāvības konsultantiem” tiek plānotas īstenot tiešsaistes formātā. Mācību norise tiek plānota 2021. gada novembrī – decembrī. Aicinām sekot aktuālajai informācijai biedrības “Creative Minds for Culture” informācijas kanālos: FacebookInstagram, mājas lapā.

Mācības tiek īstenotas projekta ”Jauniešu līdzdalības platforma” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.