Jauniešu interešu aizstāvības konsultanti gatavojas līdzdalības darbnīcām reģionos

18. februārī uz tikšanos tiešsaistē sanāca projektā “Jauniešu līdzdalības platforma” iesaistītie jauniešu interešu aizstāvības konsultanti no dažādām Latvijas vietām, lai pārrunātu jauniešu līdzdalības darbnīcu programmu un praktiskos jautājumus.

Jauniešu līdzdalības darbnīcas norisināsies martā un aprīlī 20 dažādās vietās. Darbnīcas vadīs jauniešu interešu aizstāvības konsultanti, kuri pabeiguši projekta “Jauniešu līdzdalības platforma” mācības. Mācību ietvaros darbā ar jaunatni iesaistītajiem bija iespēja attīstīt savas kompetences jauniešu interešu aizstāvības un līdzdalības jautājumos, lai turpmāk tās pielietotu praksē, īstenojot darbu ar jauniešiem savā novadā.

Tikšanās laikā piedalījās 13 no 20 darbā ar jaunatni iesaistītajiem, kuri ir ieinteresēti un motivēti būt par daļu no Jauniešu interešu aizstāvības tīkla. Jauniešu interešu aizstāvības konsultanti ir daļa no biedrības “Creative Minds for Culture” iniciatīvas “Jauniešu interešu aizstāvības tīkls”, kas attīstīta projektā “Jauniešu līdzdalības platforma”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Jauniešu interešu aizstāvības tīkla attīstīšana turpinās, tāpēc, ja esi ieinteresēts iesaistīties, sazinies ar mums: jauniesulidzdaliba@gmail.com;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.