Par mums

Biedrība “Creative Minds for Culture” (saīsinājumā – CMC) jeb “Radošie prāti kultūrai” ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kuru 2014.gadā dibinājuši jaunieši, un tās mērķis ir sekmēt jauniešu un studentu aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas un ārvalstu procesos. Pirms tam, no 2010.gada, organizācija pastāvējusi kā neformāla jauniešu domubiedru grupa.

Izmantojot neformālās izglītības metodes, CMC organizē dažādus pasākumus jauniešiem – apmācības, seminārus, nometnes, diskusijas un darbnīcas – par jauniešiem interesējošām un aktuālām tēmām – līdzdalību, medijiem, veselīgu dzīvesveidu, karjeras un izglītības iespējām.

Liela uzmanība tiek pievērsta tieši jauniešu līdzdalībai aktivitāšu ideju radīšanā, plānošanā un īstenošanā. Jaunieši ir organizācijas kodols, tie attīsta organizāciju un paši gūst vērtīgu neformālo pieredzi. Pēc nepieciešamības tiek piesaistīti pieredzējuši speciālisti un dažādu jomu profesionāļi, kas palīdz attīstīt jauniešu zināšanas un prasmes.

CMC iesaistās jauniešu interešu aizstāvībā un jaunatnes politikas pasākumos nacionālā un starptautiskā mērogā. CMC līdz 2018.gadam bija Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija. 2017.gadā CMC tika reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes organizāciju sarakstā. 2018.gadā Izglītības un zinātnes ministrijas konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2018”, CMC tika nominēti kategorijā “Darbīgākā jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni līdzdalības veicināšanai jauniešu vidū”.

CMC regulāri piedalās starptautiskos projektos, kuros attīsta sadarbību un pieredzes apmaiņu ar dažādu valstu jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām un darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm. Pēdējo 3 gadu laikā īstenoti vairāki nacionāla līmeņa un starptautiskie projekti par brīvprātīgo darbu, jauniešu diskusijas ar politiķiem (Strukturētais dialogs), jauniešu iniciatīvas, jauniešu Mediju akadēmija, par jauniešu pilsonisko līdzdalību, naida runu un cilvēktiesībām, medijpratību un kritisko domāšanu. 2019.gadā CMC kļuva par Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” reģionālo koordinatoru Pierīgas reģionā.

CMC un organizācijas sadarbības partneru organizētajos pasākumos var piedalīties ikviens jaunietis, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes.

Seko aktuālajai informācijai līdzi organizācijas mājas lapā un sociālajos tīklos – Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vai raksti mums uz e-pastu mindsforculture[at]gmail.com. 

 

Pievienojies mums!

Par biedrības “Creative Minds for Culture” (CMC) biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt CMC mērķu sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot CMC statūtus, kas noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par CMC biedru. Sīkāku informāciju par biedru tiesībām un pienākumiem skatīt biedrības “Creative Minds for Culture” statūtos.

Lai kļūtu par CMC biedru un saņemtu visus labumus, ko sniedz biedrība, ir jālejupielādē biedru iestāšanās anketa, jāaizpilda un parakstīta jāiesniedz personīgi kādam no biedrības pārstāvjiem vai nosūtot to pa pastu uz adresi: biedrībai “Creative Minds for Culture”, “Urdziņas”, Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV-2142.

Biedrības “Creative Minds for Culture” rekvizīti: Reģ.Nr.: 40008223179, Juridiskā adrese: “Urdziņas”, Murjāņi, Sējas novads, Latvija, LV-2142, Bankas konta Nr. LV24HABA0551043783930 , www.mindsforculture.com, E-pasts: mindsforculture@gmail.com