Par mums

Biedrība “Creative Minds for Culture” (CMC) jeb “Radošie prāti kultūrai” ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kuru dibinājuši jaunieši, un tās mērķis ir sekmēt jauniešu un studentu aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas un ārvalstu procesos.

Izmantojot neformālās izglītības metodes, CMC organizē dažādus pasākumus jauniešiem – apmācības, seminārus, nometnes, diskusijas un darbnīcas – par jauniešiem interesējošām un aktuālām tēmām – līdzdalību, medijiem, veselīgu dzīvesveidu, karjeras un izglītības iespējām.

Īpašu uzmanību CMC pievērš jauniešu līdzdalības veicināšanai Sējas novadā, kur biedrība attīsta savu pamatdarbību. Tāpat CMC iesaistās jauniešu interešu aizstāvībā un jaunatnes politikas pasākumos nacionālā un starptautiskā mērogā. CMC ir Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācija.

CMC regulāri piedalās starptautiskos projektos, kuros attīsta sadarbību un pieredzes apmaiņu ar dažādu valstu jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām un darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm.

CMC un organizācijas sadarbības partneru organizētajos pasākumos var piedalīties ikviens jaunietis, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Sekojiet aktuālajai informācijai līdzi organizācijas mājas lapā un sociālajos tīklos – Facebook, Twitter vai raksti mums uz e-pastu mindsforculture[at]gmail.com.