Noslēdzies “Creative minds for culture” īstenotais projekts “Brīvprātīgais aktīvists”

Līdz ar pēdējo projekta aktivitāti – semināru “Brīvprātīgā darba attīstības iespējas” 28.septembrī – ir noslēdzies jauniešu organizācijas īstenotais projekts “Brīvprātīgais aktīvists”.

Laika posmā no maija līdz septembrim, Sējas novada jaunieši tika informēti par projektu un viņu iespējām iesaistīties 7 ciklu apmācību programmā, kas attīstīja bērnu un jauniešu kompetences brīvprātīgā darba īstenošanā. Pēc apmācībām 25 projekta dalībnieki plānoja un īstenoja 10 individuālās brīvprātīgā darba iniciatīvas, iesaistoties novada sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanā, brīvprātīgā darba veikšanā nevalstiskajās organizācijās vai īstenojot brīvprātīgā darba iniciatīvas dažādās Latvijas pilsētās. Iniciatīvu plānošanā un īstenošanā iesaistījās jaunie pieaugušie vecumā virs 25 gadiem. Divu dienu izvērtēšanas pasākumā dalībnieki pārdomāja savus ieguvumus no projekta aktivitātēm un novērtēja iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes, kā arī sagatavoja ieteikumus brīvprātīgā darba attīstīšanai Sējas novadā. Aktivitāšu rezultāti tika prezentēti projekta noslēguma pasākumā 28.septembrī, rosinot plašāku diskusiju par brīvprātīgā darba attīstības iespējām Sējas novadā. Noslēguma pasākuma diskusiju rezultāti tiks izmantoti turpmākajai brīvprātīgā darba attīstībai Sējas novadā, sadarbojoties jauniešiem, vietējām NVO, pašvaldībai un vietējās kopienas pārstāvjiem.

   

Projekta mērķa sasniegšanai un informācijas nodrošināšanai tika īstenoti vairāki publicitātes pasākumi, tajā skaitā, sagatavoti brīvprātīgā darba popularizēšanas un atpazīšanās elementi (t-krekli, auduma maisiņi, uzlīmes), kurus jaunieši izmantoja projekta aktivitātēs un pateicībā par atbalstu, pasniedza arī brīvprātīgā darba iniciatīvu sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

Jauniešu organizācija “Creative minds for culture” pateicas ikvienam, kas sniedza atbalstu jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes gūšanā, jaunu zināšanu un prasmju attīstīšanā, un iesaistījās projekta aktivitātēs!

  

Projektu “Brīvprātīgais aktīvists”, līguma Nr.2017.LV/NVOF/PSA/053/11 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Creative minds for culture”.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.