Jaunieši izvērtē dalību projektā “Brīvprātīgais aktīvists”

No 16. līdz 17.septembrim, projekta “Brīvprātīgais aktīvists” jaunieši tikās, lai atsauktu atmiņā projektā notikušās aktivitātes, izvērtētu savus ieguvumus un attīstītās zināšanas un prasmes gan apmācībās, gan plānojot un īstenojot brīvprātīgā darba iniciatīvas.

Ar dažādu neformālās izglītības metožu palīdzību, jaunieši izvērtēja projektā attīstītās kompetences, atzīstot, ka šī vasara, pateicoties “Brīvprātīgais aktīvists” aktivitātēm ir bijusi jauniem piedzīvojumiem un iespaidiem bagātāka. Izvērtējuma pasākumā jaunieši norādīja uz dažādām kompetencēm, kas attīstītas projekta aktivitāšu laikā:

  • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana: saskaroties ar neplānotām situācijām brīvprātīgajā darbā;
  • Jaunrade un pašiniciatīva:  paši radot savas idejas dažādām aktivitātēm un pēc pašu izrādītās iniciatīvas, īstenojot brīvprātīgo darbu dažādos jauniešiem domātos pasākumos;
  • Digitālās kompetences: meklējot informāciju par jauniešu pasākumiem, sazinoties ar pasākumu organizatoriem un gatavojot materiālus;
  • Pašizziņa un mācīšanās mācīties: kopā ar Projekta ekspertiem, izvērtējot mācīšanās rezultātus, plānojot turpmāko kompetenču pilnveidi brīvprātīgā darba ietvaros, kā arī, veicot brīvprātīgo darbu un izvērtējot ieguvumus, iespējamos modeļus nākotnes perspektīvā;
  • Sadarbība un komunikācija: darbojoties kopā vienam ar otru, ar jaunajiem pieaugušajiem, ekspertiem un jauniešu pasākumu organizatoriem visās Projekta aktivitātēs;
  • Sociālās un pilsoniskās pamata kompetences un līdzdalība: iniciējot savu ideju īstenošanu sabiedriski nozīmīgos pasākumos, iepazīstot jauniešus no citiem novadiem, veicot brīvprātīgo darbu sabiedrības labā, apzinoties pilsoniskumu darbībā, izsakot ierosinājumus brīvprātīgā darba attīstībai no jauniešu skatupunkta.
  • Veselības un fiziskās attīstības kompetences: piedaloties sporta pasākumos, iepazīstoties ar veselīga dzīvesveida entuziastiem un dažādiem praktiskiem piemēriem fiziskās attīstības uzturēšanā;
  • Atbildība un centība: izvēloties paši par kādiem brīvprātīgā darba uzdevumiem būt atbildīgiem, plānojot ideju īstenošanu un apzinoties individuālo un grupas atbildību uzdevumu veikšanā;
  • Drosme un uzdrīkstēšanās: neatkarīgi no tā, ka nav bijusi iepriekšēja pieredze vai tā bijusi neliela, dalībnieki uzdrīkstējās un atrada drosmi ne tikai izvirzīt savas idejas, saplānot to īstenošanu, bet arī praksē izdzīvoja brīvprātīgā darba dažādos aspektus, pārvarot neziņu un sperot pirmos soļus iepriekš neizmēģinātajā;
  • Tolerance un savaldība, integrācija: piedaloties dažādos jauniešu pasākumos atšķirīgās vietās, iepazīstot dažādu tautību un kultūru cilvēkus, kā arī – apzinoties dalībnieku grupu, kā vienotu komandu, neatkarīgi no vecuma, interesēm, ekonomiskiem apstākļiem, sekmēm mācībās, ģimenes stāvokļa, dzīvesvietas u.tml. faktoriem.

Piedaloties projektā, jaunieši uzzināja daudz jauna par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgā darba ieguvumiem un iespējām, brīvprātīgā darba piedāvājumiem no nevalstiskajām organizācijām un citiem brīvprātīgajiem, kuri dalījās savā pieredzē un motivēja jauniešus būt aktīviem brīvprātīgajiem, sniedzot ieguldījumu visas sabiedrības attīstībā.

Pasākuma ietvaros dalībnieki sagatavoja Projekta noslēguma pasākuma konceptu, vienojoties par pasākuma norises vietu Sējas novadā, pasākuma formu, iespējamo programmu, mērķauditoriju u.c. ar pasākuma norisi saistītajiem jautājumiem.

Projektu “Brīvprātīgais aktīvists” īsteno biedrība “Creative Minds for Culture”, to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.