Projektā “Brīvprātīgais aktīvists” jaunieši attīsta zināšanas un prasmes par brīvprātīgo darbu

8.augustā, noslēdzās jauniešu nevalstiskās organizācijas “Creative Minds for Culture” rīkotās apmācības “Brīvprātīgais aktīvists”, kurās jaunieši apguva pamatzināšanas par brīvprātīgā darba iespējām un attīstīja prasmes brīvprātīgā darba iniciatīvu īstenošanai. Apmācību mērķis bija attīstīt bērnu un jauniešu kompetences brīvprātīgajā darbā vietējā kopienā un sabiedrībā kopumā.

  

Apmācības norisinājās Sējas novadā 7 dienas – 25.,26.,27.,jūlijā, 1.,2.,3. un 8.augustā, un tajās piedalījās 25 jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Apmācību programma tika izstrādāta projekta “Brīvprātīgais aktīvists” ietvaros, aptverot 7 nodarbību ciklus par sekojošām tēmām:

  1. Ievadnodarbība. Dalībnieku iepazīstināšana ar organizāciju, projekta mērķi un plānoto aktivitāšu būtību. Dalībnieku iepazīšanās, saliedēšanas aktivitātes. Brīvprātīgā darba principi.
  2. Brīvprātīgs un komunikabls. Komunikācijas prasmju attīstīšana.
  3. Brīvprātīgā personība. Personības apzināšanās, indivīda potenciāls un tā izmantošana.
  4. Brīvprātīgs un motivēts. Personīgo vērtību identificēšana un motivācija veikt brīvprātīgo darbu.
  5. Brīvprātīgs un draudzīgs. Prasmes līdzdarboties kopā ar citiem. Savstarpējās sadarbības veicināšana. Iecietības un tolerances izpratne.
  6. Brīvprātīgs un informēts. Brīvprātīgā darba dažādie veidi un esošo iespēju apzināšana.
  7. Brīvprātīgs un informēts. Pieredzes apmaiņa ar aktīviem brīvprātīgajiem un NVO labās prakses piemēri.

  

Pēc apmācībām, 9. un 10.augustā, kopā ar jaunajiem pieaugušajiem, jaunieši plānoja brīvprātīgā darba iniciatīvas, iesaistoties dažādu sabiedriski nozīmīgu jauniešu pasākumu organizēšanā un brīvprātīgā darba veikšanā novadā un ārpus tā.

Aktuālā informācija par projektu un aktivitātēm: www.mindsforculture.com, www.facebook.com/CreativeMindsforCulture, rakstot uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com.

Projektu “Brīvprātīgais aktīvists”, līguma Nr.2017.LV/NVOF/PSA/053/11 īsteno biedrība “Creative Minds for Culture”, to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Creative minds for culture”.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.