CMC attīsta reģionālo sadarbību forumā “(SA)DARBOJIES!”

 

No 26. līdz 27.novembrim, biedrības “Creative minds for culture” pārstāve Linda Kalniņa piedalījās Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras organizētajā reģionālajā forumā “(SA)DARBOJIES!”, kas norisinājās Ikšķiles novadā, viesu namā “Turbas”. Foruma mērķis bija veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centriem, jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes organizāciju pārstāvjiem no visas Latvijas, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā. 

Forumā iepazināmies ar aktuālo informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, par jauniešu centriem Latvijā, to politisko ietvaru un mūsdienu realitāti, Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju par Jauniešu garantiju un atbalstu jauniešiem, kas nestrādā un nemācās, kā arī pamatinformāciju par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ iespējām jauniešiem.

Forumā pilnveidojām savas zināšanas par situāciju ar jauniešu centriem Latvijā, iepazināmies ar jaunatnes darba attīstību un pieredzi citos novados un kopā ar citiem jauniešu jomas pārstāvjiem diskutējām par izaicinājumiem un priekšlikumiem jauniešu līdzdalības veicināšanai, brīvprātīgā darba attīstīšanai, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu sociālo iekļaušanu, starpkultūru izglītību un dialogu.

Informācijai:

Foruma priekšlikumu apkopojums: idejas_un_priekslikumi_forums_sadarbojies_26-27_nov_2015

Par Jauniešu centriem Latvijā: JC_Šveices_konference_26 11 2015;

Jauniešu garantija: JG_jaun_organiz_27112015;

Foruma video atskats.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.