Ar interaktīvu pasākumu noslēdzies projekts “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.”

30. maija tiešsaistes pasākumā vienkopus tikās projekta “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.” dalībnieki, aktivitāšu koordinatori, jaunatnes jomas pārstāvji un interesenti, lai atskatītos uz projekta sasniegtajiem rezultātiem.

Projekts “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.” tika īstenots ar Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu, lai sekmētu Pierīgas reģiona jauniešu informētību par līdzdalības iespējām un motivētu līdzdarboties jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture” aktivitātēs. 11 mēnešu laikā tika veikta Pierīgas reģiona jauniešu aptauja “Jauniešu informētība par līdzdalības iespējām”, izstrādāta un īstenota jauniešu informēšanas kampaņa un noslēgumā izvērtēti projekta rezultāti. Projekta tiešā mērķa grupa bija Pierīgas teritorijā dzīvojoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuri nav iesaistīti jauniešu organizācijās, ar nelielu vai bez iepriekšējas pieredzes ES līdzdalības iespēju izmantošanā. Projekta ietvaros tika iegūti aktuālie dati no 204 respondentiem par Pierīgas reģiona jauniešu informētības līmeni, jauniešu informācijas lietošanas paradumiem un īstenota jauniešu informēšanas kampaņa, izstrādāti 10 informatīvie materiāli un 3 video par jauniešu līdzdalības iespējām un īstenoti 10 informatīvie pasākumi. Ar projekta informatīvās kampaņas palīdzību pavisam kopā tika sasniegta ievērojama auditorija (43673), tajā skaitā mērķa grupas pārstāvji, saņemot informāciju par dažādām jauniešu līdzdalības iespējām. Projekta ietekmē ir palielinājies to jauniešu skaits, kuri ir izmantojuši līdzdalības iespējas vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī. Ar projekta palīdzību organizācijas darbībā ir iesaistījušies 15 jauni biedri un brīvprātīgie.

Projekta dalībnieki izvērtēšanas procesā norādījuši, ka projekta aktivitātes viņiem ir bijušas ļoti noderīgas un pasākumi par jauniešu līdzdalības jautājumiem ir nepieciešami. 91% no dalībniekiem atzinuši, ka dalība projektā ir lielā mērā palielinājusi viņu zināšanas un izpratni par līdzdalības jautājumiem. Visi dalībnieki ir norādījuši, ka viņiem ir palielinājusies motivācija izmantot savas līdzdalības iespējas vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī.

Projekta “Izzini.Iepazīsti.Iesaisties.” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.