Creative Minds For Culture turpina attīstīt jauniešu informētību par līdzdalības iespējām

Jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture” (CMC) iesniegtais pieteikums “Izzini.Iepazīsti.Iesaisties.” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam projektu konkursā ir apstiprināts, dodot iespēju turpināt iesākto darbu un sekmēt Pierīgas reģiona jauniešu informētību par līdzdalības iespējām, motivējot līdzdarboties organizācijas CMC aktivitātēs.

Ar Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu projekts “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.” tiks īstenots 11 mēnešus, no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.maijam. Tā ietvaros tiks veikta Pierīgas reģiona jauniešu aptauja “Jauniešu informētība par līdzdalības iespējām”, izstrādāts un īstenots jauniešu informēšanas kampaņas plāns un izvērtēti projekta rezultāti. Projekta tiešā mērķa grupa ir Pierīgas teritorijā dzīvojoši jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā – jaunieši ar ierobežotām iespējām, kuri nav iesaistīti jauniešu organizācijās, ar nelielu vai bez iepriekšējas pieredzes ES līdzdalības iespēju izmantošanā. Projekta īstenošanā ir iesaistīti biedrības biedri un brīvprātīgie.
Projekta ietvaros tiks iegūti aktuālie dati par Pierīgas reģiona jauniešu informētības līmeni, jauniešu informācijas lietošanas paradumiem un īstenota jauniešu informēšanas kampaņa, izstrādāti informatīvie materiāli par jauniešu līdzdalības iespējām un īstenoti informatīvie pasākumi. Projekta ietvaros vismaz 700 jaunieši būs saņēmuši informāciju par jauniešu līdzdalības iespējām. Projekta ietekmē nākotnē palielināsies to jauniešu skaits, kuri ir izmantojuši līdzdalības iespējas vietējā, reģionālā, nacionālā un ES līmenī.

Informācija par jauniešu iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs tiks publicēta www.mindsforculture.com, Facebook lapā CreativeMindsForCultureInstagram kontā un izplatīta sadarbības partneriem, darbā ar jauniešiem iesaistītajiem. Jautājumu gadījumā sazinieties organizācijas CMC sociālo mediju profilos vai rakstiet uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Projekts “Izzini. Iepazīsti. Iesaisties.” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.