Sākusies pieteikšanās mācību vizītei “Outreach youth work practices in rural areas”

Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, NVO pārstāvji un citi darbā ar jauniešiem iesaistītie tiek aicināti piedalīties starptautiskā mācību vizītē “Outreach youth work practices in rural areas”, kas norisināsies Daugirdiškes mācību centrā, Elektrenai novadā Lietuvā, no 5. septembra līdz 10. septembrim.

Mācību vizītes “Outreach youth work practices in rural areas” uzdevumi:
– Uzzināt un izprast ielu jaunatnes darba praksi, kas īstenota Lietuvā;
– Apzināt labās prakses piemērus ielu jaunatnes darbā un darbā ar riska grupas jauniešiem Latvijā, Rumānijā un Lietuvā, nodrošināt pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem;
– Uzlabot dalībnieku kompetences ielu jaunatnes darbā, dažādu pieeju izmantošanā jaunatnes darba īstenošanā lauku teritorijās;
– Veikt analīzi un salīdzināt ielu jaunatnes darba metodes, to efektivitāti;
-Attīstīt starptautisku sadarbības tīklu ielu jaunatnes darba praktiķiem, darbā ar riska grupas jauniešiem iesaistītajiem, lai sniegtu atbalstu jaunatnes darba kvalitātes celšanā;

Mācību vizīte ir paredzēta:
– jaunatnes darbiniekiem (jebkura līmeņa darbinieki, kas iesaistīti darbā ar jauniešiem; tie, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijā, jauniešiem ar ierobežotām iespējām);
– jaunatnes darbiniekiem, kuri veic darbu ar jauniešiem lauku teritorijās;
– NVO pārstāvjiem, brīvprātīgajiem, formālās un neformālās izglītības darbiniekiem,
– drošības iestāžu darbiniekiem, bibliotēku un dienas centru darbiniekiem, kultūras un sporta iestāžu pārstāvjiem, sociālo dienestu pārstāvjiem un tiem, kuru darbs ir saistīts ar jauniešiem.

Dalība mācībās, ceļa izdevumi un uzturēšanās izdevumi tiek segti no ES programmas Erasmus+. Lai pieteiktos mācību vizītei, līdz 25. augustam jāaizpilda pieteikuma anketa tiešsaistē: PIETEIKŠANĀS. Informatīvais materiāls par mācību vizīti ir pieejams šeit. Pēc pieteikšanās apstiprinātie dalībnieki uz norādīto e-pastu saņems papildus informāciju.

Aktuālā informācija par mācību pasākumiem un ielu jaunatnes darba saistītajiem jautājumiem ir pieejama Facebook lapā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mācību pasākuma organizatoriem: mindsforculture@gmail.com

Starptautiskā mācību vizīte “Outreach youth work practices in rural areas” ir viena no aktivitātēm Erasmus+ projektā “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”. Projektu īsteno biedrība “Creative Minds for Culture” (Latvija), Elektrenu kulturos centras (Lietuva) un organizācija “Center for Sustainable Community Development” (Rumānija). Projekts Nr. 2020-1-LV02-KA205-003139 ir finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.