Creative Minds For Culture starptautiskā projektā izstrādās materiālus ielu jaunatnes darbam

No 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jaunatnes organizācija “Creative Minds For Culture” īstenos stratēģiskās partnerības projektu “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”.

Projektā sadarbojas organizācija “Center for Sustainable Community Development Association” (CSCD) no Rumānijas, “Elektrenu kulturos centras” no Lietuvas un jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” (CMC) no Latvijas, lai izveidotu metodoloģisko materiālu ielu jaunatnes darbam ar riska grupu jauniešiem.
Apkopotie organizāciju izaicinājumi norāda uz vajadzību pēc ielu jaunatnes darba, kas tiek īstenots jauniešu vidē jeb tur, kur viņi atrodas. Ielu jaunatnes darbam ir dažādas formas, kuras iespējams izmantot atkarībā no jaunatnes darba specifikas noteiktajā apkaimē. Projekta partnerorganizāciju mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu jaunatnes darbu un brīvā laika aktivitātes ikvienam jaunietim. Jaunatnes darba kvalitātes uzlabošanai ir svarīga jomas pārstāvju pieredzes apmaiņa un kompetenču pilnveide starptautiskā līmenī, lai vietējā līmenī īstenotu pārmaiņas.

Projekta rezultāti

Projekta dalībnieki pilnveidos savas kompetences ielu jaunatnes darbā, dalīsies pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem un kopumā uzlabos jaunatnes darba kvalitāti savā darbības teritorijā.
Tiks organizētas 2 transnacionālas partnerorganizāciju tikšanās, studiju vizīte “Outreach youth work practices in rural areas” un apmācības “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services”, lai projekta rezultātā taptu metodoloģiskais materiāls “Introductory guide to outreach youth work practices in rural areas”.
Projekts uzlabos ielu jaunatnes darba kvalitāti Latvijā, Lietuvā un Rumānijā, sekmējot pakalpojumu pieejamību riska grupas jauniešiem; attīstīs darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences ielu jaunatnes darbam, izmantojot savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu; stiprinās Latvijas, Lietuvas, Rumānijas organizāciju, kas veic darbu ar jauniešiem no
riska grupām, kapacitāti ielu jaunatnes darbā; uzlabos jauniešu informētību par viņiem pieejamiem pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām.

Aicinām darbā ar jauniešiem iesaistītos sekot līdzi aktuālajai informācijai par iespēju piedalīties projekta aktivitātēs: www.mindsforculture.com, Facebook lapā CreativeMindsForCultureInstagram kontā. Jautājumu gadījumā sazinieties organizāciju CMC sociālo mediju profilos vai rakstiet uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Projekts “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.