Sākusies pieteikšanās Erasmus+ mācībām par ielu jaunatnes darbu un darbu ar jauniešiem lauku teritorijās

Jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekim, NVO pārstāvjiem un ikvienam, kurš iesaistīts darbā ar jauniešiem ir iespēja piedalīties starptautiskās mācībās “Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services”, kas norisināsies no 23. maija līdz 29.maijam, Siguldā. Mācībās dalībnieki pilnveidos savas kompetences kvalitatīva ielu jaunatnes darba nodrošināšanā darbam ar riska grupas jauniešiem un jauniešiem lauku teritorijās.

Apmācību uzdevumi:
– Apzināt ielu jaunatnes darba jēdzienus, principus un piemērus darbā ar riska grupas jauniešiem, jauniešiem lauku teritorijās.
– Sniegt dalībniekiem praktiskus rīkus ielu jaunatnes darba īstenošanai vietējā realitātē.
– Pilnveidot dalībnieku zināšanas un izpratni par ielu jaunatnes darba plānošanas un īstenošanas soļiem;
– Nodrošināt dalībnieku pieredzes apmaiņu darbā ar riska grupas jauniešiem, jauniešiem lauku teritorijās;
– Apzināt iespējas, ko nodrošina Erasmus+ programma ielu jaunatnes darba īstenošanai lauku teritorijās.

Mācības paredzētas:
– jaunatnes darbiniekiem (jebkura līmeņa darbinieki, kas iesaistīti darbā ar jauniešiem no riska grupām; arī tie, kas strādā ar jauniešiem NEET situācijās, jauniešiem ar ierobežotām iespējām);
– jaunatnes darbiniekiem, kuri veic darbu ar jauniešiem lauku teritorijās;
– NVO pārstāvjiem, brīvprātīgajiem, – formālās un neformālās izglītības darbiniekiem,
– drošības iestāžu darbiniekiem, bibliotēku un dienas centru darbiniekiem, kultūras un sporta iestāžu pārstāvjiem, jaunatnes darba plānotājiem,
– sociālajiem darbiniekiem, sociālo dienestu pārstāvjiem.

Dalība mācībās, ceļa izdevumi, naktsmītnes un ēdienreižu izdevumi tiek segti no ES programmas Erasmus+. Lai pieteiktos mācībām interesentiem jāaizpilda anketa – PIETEIKUMA ANKETA. Pēc pieteikšanās apstiprinātie dalībnieki uz norādīto e-pastu saņems papildus informāciju.

Informatīvais materiāls angļu valodā par mācībām ir pieejams šeit. Mācībās piedalīsies 20 darbā ar jaunatni iesaistītie no Lietuvas, Latvijas un Rumānijas. Mācību darba valoda – angļu valoda.

Aktuālā informācija par mācību pasākumiem un ielu jaunatnes darba saistītajiem jautājumiem ir pieejama Facebook lapā. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mācību pasākuma organizatoriem: mindsforculture@gmail.com

Mācības “ Outreach Youth Work and Promotion of Youth Work Services” ir viena no aktivitātēm Erasmus+ projektā “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”. Projektu īsteno biedrība “Creative Minds for Culture” (Latvija), Elektrenu kulturos centras (Lietuva) un organizācija “Center for Sustainable Community Development” (Rumānija). Projekts Nr. 2020-1-LV02-KA205-003139 ir finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.