Nacionālajā forumā apkopoti priekšlikumi neformālās izglītības sistēmas atzīšanai Latvijā

2016.gada 9.-10.novembrī Jūrmalā norisinājās Nacionālais forums par neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanu un pielietojumu darba tirgū, kurā piedalījās biedrības “Creative Minds for Culture” (CMC) pārstāves Rūta Keviešena un Linda Kalniņa.

CMC piedalījās diskusijās par nākamajiem soļiem neformālās izglītības atzīšanai Latvijā un to, kā veicināt izpratni par jaunatnes darba lomu jauniešu kompetenču attīstīšanā, meklējot risinājumus, kā attīstīt starpnozaru sadarbību, lai sekmētu neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atpazīstamību un pielietojumu darba tirgū.

 

Forums pulcēja 250 jaunatnes darbiniekus, izglītības iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, jauniešus, kuri iepazinās ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) vīziju neformālās izglītība atzīšanas procesa ieviešanai un kopīgi izstrādāja ieteikumus neformālajā izglītībā iegūto kompetenču atzīšanai un pielietojumam darba tirgū.  JSPA priekšlikums ir neformālās izglītības atzīšanas sistēmu Latvijā balstīt uz Eiropas Komisijas dokumentu Youthpass bāzes, kas ir neformālās izglītības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” apgūto kompetenču atzīšanas dokuments. Šādu dokumentu par dalību starptautiskās apmācībās un jauniešu apmaiņās ir saņēmuši arī jauniešu organizācijas CMC jaunieši.

Foruma otrajā dienā notika paneļdiskusija, kurā dažādu nozaru pārstāvji dalījās pieredzē par neformālās izglītības nozīmi personība attīstīšanā un karjeras veidošanā. Diskusijas dalībnieki secināja, ka Youthpass ir liela nozīme jauniešu konkurētspējas palielināšanai darba tirgū, ja viņi neformālajā izglītībā ir ieguvuši jaunas kompetences. Foruma paneļdiskusijas un darba grupu video ierakstus iespējams noskatīties vietnē www.nvotv.lv.

Foruma “Neformāls un atzīts” darba grupu rekomendācijas: NFI_atzisanas_sistema_nac_limeni

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.