Mācību vizītē iepazīst ielu jaunatnes darbu un mobilo darbu ar jaunatni

No 5. līdz 10. septembrim, biedrība “Creative Minds for Culture” Lietuvā īstenoja mācību vizīti “Outreach youth work practices in rural areas”, kurā piedalījās 19 darbā ar jaunatni iesaistītie no Latvijas, Rumānijas un Lietuvas.

Mācību vizītē dalībnieki iepazinās ar ielu jaunatnes darba un mobilā darba ar jaunatni konceptiem un iepazina saistīto praksi Lietuvā. Dalībnieki apzināja labās prakses piemērus ielu jaunatnes darbā un darbā ar riska grupas jauniešiem Latvijā, Rumānijā un Lietuvā, sekmējot savstarpējo pieredzes apmaiņu. Dalībnieki attīstīja kompetences ielu jaunatnes darbā un dažādu pieeju izmantošanā jaunatnes darba īstenošanā lauku teritorijās. Mācību vizītes noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apzināt pasākuma rezultātus un to turpmāko izmantošu ikdienas darbā.

Starptautiskā mācību vizīte “Outreach youth work practices in rural areas” ir viena no aktivitātēm Erasmus+ projektā “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work”. Projektu īsteno biedrība “Creative Minds for Culture” (Latvija), Elektrenu kulturos centras (Lietuva) un organizācija “Center for Sustainable Community Development” (Rumānija). Projekts Nr. 2020-1-LV02-KA205-003139 ir finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.