Iepazīsties ar projekta “BATMEN” informatīvo izdevumu

Jau informējām, ka organizācija “Creative minds for culture” kopā ar organizācijām no Slovākijas, Polijas, Spānijas, Ungārijas un Beļģijas īsteno stratēģiskās partnerības projektu “BATMEN: Debunk Fake Reality For Engagement”. Projekts turpināsies vēl līdz 2023. gada augustam.

Projektā iesaistītie izveidojuši informatīvo izdevumu, kurā var iepazīties ar projekta mērķi, ar to, kādi ir projekta sasniedzami rezultāti, par to, kā mums gājis partneru tikšanās vizītēs un tiek iepazīstināts ar rokasgrāmatu “Bubble Debunk Boost guide”, kas būs pieejama vēlāk.

Zemāk variet iepazīties ar informatīvo izdevumu.

Projekts tiek īstenots no 2021. gada novembra līdz 2023. gada augustam. Projekta partnerorganizācijas: Bratislava Policy Institute (Slovākija), Associacion Amigos De Europa (Spānija), Association for European Coopeation Development and Communication (Beļģija), Republikon Foundation (Ungārija), Res Publica Foundation (Polija).

Projekts “Batmen: Debunk Fake Reality For Engagement” īstenota projekta nr. 2021-1-SK02-KA220-YOU-000028653 ietvaros ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.