Strukturētā dialoga Rīgas reģiona konference Ogrē

8.februārī, kopā ar Sējas novada pašvaldības pārstāvi devāmies uz Ogri, lai piedalītos Strukturētā dialoga Rīgas reģiona konferencē par jauniešu politisko līdzdalību. Uzklausījām citu novadu veiksmes stāstus, kā arī sniedzām savas idejas par to, kā uzlabot lēmumu pieņēmēju un jauniešu savstarpējo komunikāciju.

Konferences galvenā tēma bija jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tika apskatīti jauniešu politiskās līdzdalības piemēri Rīgas reģiona pašvaldībās un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

Konference tiek organizētas strukturētā dialoga ietvaros, kas Eiropas Savienībā sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. Strukturētā dialoga pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar partneriem.

Video reportāžas no konferences:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.