Starptautiskā projektā jaunieši pilnveido kompetences „Erasmus+” projektu sagatavošanā

No 14. līdz 21.martam, Lietuvā norisinājās ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekts „TC Participation laboratory: using Erasmus Plus projects”, kurā piedalījās biedrības „Creative Minds for Culture” (CMC) pārstāve Linda Kalniņa. 

Projekta ietvaros jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Armēnijas, Ukrainas un Norvēģijas pilnveidoja savas kompetences par „Erasmus+” projektu vadību, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, sadarbības veidošanu un neformālās izglītības metožu izmantošanu kvalitatīvam darbam ar jaunatni. Apmācību kursā jauniešiem bija iespēja uzzināt par citām organizācijām, kas strādā ar
jauniešiem, diskutēt par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu un ģenerēt kopīgas idejas dažādu aktuālo jautājumu risināšanai, izmantojot „Erasmus+” programmas atbalstu. Jauniešu grupu darba rezultātā tika sagatavoti melnraksti „Erasmus+” programmas projektu pieteikumiem un panāktas savstarpējās vienošanās par partnerību kopīgu problēmjautājumu risināšanā.

7 dienas aizritēja intensīvā mācīšanās procesā un praktiskā „Erasmus+” projekta pieteikuma sagatavošanā un uzlabošanā, saņemot ieteikumus no pieredzējušiem apmācību vadītājiem par projektu kvalitātes aspektiem, aktivitāšu un metožu atbilstību, risku menedžmentu, budžeta sagatavošanu, rezultātu izplatīšanu un projektu redzamības nodrošināšanu. 

CMC šī bija lieliska iespēja veicināt sadarbību ar jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, uzzināt par aktualitātēm jaunatnes darbā citās valstīs un pilnveidot „Erasmus+” projektu vadības kompetences, kas noderēs īstenojot jauniešu idejas nākotnē. Apmācību ietvaros CMC kopā ar partneriem no Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un Armēnijas sagatavoja pieteikumu projektam par jauniešu cieņu pret cilvēktiesībām (#RespectTheOthers).

Projektu īstenoja Politikas pētījumu un analīzes institūts Lietuvā (Politikos tyrimų ir analizės institutas) sadarbībā ar Norvēģijas organizāciju “Līdzdalības aģentūra” (Medvirkningsafentene).

Jauniešus, kuri vēlas attīstīt dažādas prasmes un iegūt jaunu pieredzi, aicinām izmantot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās priekšrocības!

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.