Sējas novadā notikusi pirmā Erasmus+ starptautiskā jauniešu apmaiņa “Use Your Rights To Respect The Others”

Jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture” (turpmāk tekstā – CMC) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Gruzijas, Lietuvas, Ukrainas un Baltkrievijas, no 7. līdz 15.aprīlim, viesu namā “Rūķīši”, Sējas novadā īstenoja pirmo Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektu “Use Your Rights To Respect The Others” (no angļu valodas – “Izmanto savas tiesības, lai cienītu citus”).

Projekta mērķis bija pilnveidot jauniešu zināšanas un izpratni par cilvēktiesību jautājumiem, sekmēt starpkultūru izglītību un pieredzes apmaiņu jauniešu vidū. Ar neformālās izglītības metožu palīdzību,  34 jauniešiem un jauniešu līderiem no Latvijas, Ukrainas, Lietuvas, Baltkrievijas un Gruzijas tika attīstīta izpratne par iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, lai mazinātu naida runas izpausmes, veicinātu kritiskās domāšanas prasmes un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes izmantošanu.

    

 

Jauniešu apmaiņas pirmajās dienās jaunieši iepazina viens otru un dažādās kultūru tradīcijas, prezentējot pārstāvētās valstis un organizācijas, organizējot viktorīnas, mācot viens otram tradicionālās dejas un spēles, kā arī, iepazīstot dažādu tautu kulināriju. Atbilstoši projekta tēmai, jaunieši pilnveidoja zināšanas par cilvēktiesību jautājumiem, iepazinās ar vārda brīvības situāciju dažādās valstīs un dalījās personīgajā pieredzē, par situācijām, kad saskārušies ar naida runas izpausmēm. Jauniešiem tika organizēti vairāki pārgājieni Sējas novadā, iepazīstot kultūras un dabas apskates objektus Sējas novadā. Pateicoties Sējas novada pašvaldības atbalstam, jauniešiem tika organizēts brauciens uz Rīgu, lai iepazītu Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Tuvojoties projekta noslēgumam, jaunieši paši sagatavoja dažādas aktivitātes Sējas novada bērniem, kuras tie organizēja Sējas pamatskolas 4.a un 5.a klases bērniem. Jaunieši bija patīkami pārsteigti par bērnu atsaucību, atvērtību un gatavību iesaistīties sagatavotajās aktivitātēs un bērnu labajām angļu sarunvalodas zināšanām saskarsmē ar jauniešiem no citām valstīm. Pēc aktivitātēm bērni tika iepazīstināti ar projekta tēmu un saņēma kampaņas “Saki NĒ naida runai!” izdales materiālus. Projekta pēdējā dienā, jaunieši atzina, ka šī viņiem ir bijusi unikāla iespēja uzzināt par cilvēktiesībām, it īpaši vārda brīvības situāciju dažādās valstīs, saskatot gan kopīgo, gan atšķirīgo. Jaunieši atzinīgi izteicās par Latvijas dabas skaistumu un Sējas novada iedzīvotāju atsaucību, orgaizējot dažādas projekta aktivitātes.

Jauniešu organizācija CMC pateicas Sējas novada pašvaldībai par atbalstu transporta nodrošināšanā, Sējas pamatskolas direktorei Inesei Ozolniecei par sadarbību un direktores vietniecei izglītības jomā Stasņislavai Vērdiņai, kura projekta dalībniekus iepazīstināja ar skolas darbību, organizēja nelielu ekskursiju pa skolu un ļāva jauniešiem ielūkoties mācību procesā.

Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Plašāka informācija par jauniešu apmaiņu “Use Your Rights To Respect The Others” un tās rezultātiem ir pieejama organizācijas CMC mājas lapā www.mindsforculture.com un Facebook lapā: @mindsforculture

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.