Sējas novada jauniešiem iespēja piedalīties projekta “Brīvprātīgais aktīvists” aktivitātēs

Biedrība “Creative Minds for Culture” ir sākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu “Brīvprātīgais aktīvists”, kura mērķis ir attīstīt brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā, kā būtisku instrumentu bērnu un jauniešu sociālo prasmju pilnveidošanai, tādējādi veicinot sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu integrēšanu sabiedrībā, pilsonisko līdzdalību un piederības sajūtu novadam.

No šā gada maija līdz septembrim projekta ietvaros, Sējas novada jaunieši tiks informēti par projektu un jauniešu iespējām iesaistīties, tiks izstrādāta 7 ciklu apmācību programma, īstenotas apmācības, kas attīstīs bērnu un jauniešu kompetences brīvprātīgajā darbā vietējā kopienā un sabiedrībā kopumā. Apmācībās būs iespēja piedalīties 25 Sējas novada bērniem un jauniešiem vecumā no 12 līdz 25 gadiem,  tajā skaitā sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem jauniešiem.

Pēc apmācībām projekta dalībnieki plānos un īstenos 10 individuālās brīvprātīgā darba iniciatīvas, iesaistoties novada sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanā, brīvprātīgā darba veikšanā nevalstiskajā organizācijā vai īstenojot jaunu, iepriekš neīstenotu brīvprātīgā darba iniciatīvu novadā. Iniciatīvu plānošanā un īstenošanā būs iespēja iesaistīties ikvienam Sējas novada iedzīvotājam, īpaši aicinot piedalīties jaunos pieaugušos vecumā virs 25 gadiem. Lai dalībnieki apzinātos savus ieguvumus no projekta aktivitātēm, tiks organizēts divu dienu izvērtēšanas pasākums, kurā dalībnieki novērtēs iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes, kā arī sagatavos ieteikumus brīvprātīgā darba attīstīšanai Sējas novadā. Sagatavotie ieteikumi tiks prezentēti projekta noslēguma pasākumā septembrī, uz kuru tiks aicināti Sējas novada iedzīvotāji, Sējas novada pašvaldības pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, brīvprātīgā darba organizētāji un citi interesenti. Projekta mērķa sasniegšanai un informācijas nodrošināšanai tiks īstenoti regulāri publicitātes pasākumi, tajā skaitā, sagatavoti brīvprātīgā darba popularizēšanas un atpazīšanās elementi (t-krekli, auduma maisiņi, uzlīmes).

Projektu “Brīvprātīgais aktīvists”, līguma Nr.2017.LV/NVOF/PSA/053/11 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild biedrība “Creative minds for culture”.

Aktuālā informācija par bērnu un jauniešu iespējām piedalīties ir pieejama biedrības “Creative minds for culture”(CMC) mājas lapā, organizācijas Facebook un Twitter profilos.

    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.