Saulkrastu jaunieši iepazīst Eiropas mobilitātes iespējas

Eurodesk Latvia reģionālais koordinators jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros organizēja informatīvu pēcpusdienu jauniešiem “Tavas iespējas Eiropā” Saulkrastu sporta un ģimeņu centrā 2023. gada 9. maijā.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt laiku starptautiskajā Eiropas dienā, kā arī uzzināt vairāk par to, kādas iespējas jauniešiem tiek piedāvātas vietējā, reģionālā un starptautiskā vidē gan ar pašvaldības jaunatnes jomas aktivitāšu palīdzību, gan caur Eiropas projektu mobilitātes iespējām. Aktivitātes laikā 16 jaunieši uzzināja vairāk par tādām starptautiskām programmām kā Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpuss, kā arī par DiscoverEU iniciatīvu astoņpadsmitgadīgiem jauniešiem un iespējām, ko var izmantot arī Saulkrastu novadā.

Pasākumu atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Eiropas Jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvia.

#EurodeskLatvija#ErasmusPlus#EiropasSolidaritātesKorpuss#Eurodesk#CreativeMindsForCulture#EuropeanYouthWeek#EYW

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.