Radošās jomas pārstāvji aicināti pieteikties projekta “restART FOR ART” aktivitātēm

Līdz 31. jūlijam radošās industrijas māksliniekiem no Latvijas ir iespēja pieteikties Erasmus+ projekta “restART for ART” starptautiskajiem pieredzes apmaiņas un mācību pasākumiem, kurus rīko organizācija “Creative Minds for Culture”  sadarbībā ar partneriem no Rumānijas, Spānijas,  un Turcijas.

No 2021. gada oktobra līdz 2022. gada aprīlim radošās jomas māksliniekiem būs iespēja piedalīties četros starptautiskajos pieredzes apmaiņas un mācību pasākumos Turcijā, Latvijā, Spānijā un Rumānijā, kuru laikā dalībnieki pilnveidos savas kompetences un kopīgi veidos dziesmas mūzikas albumam un video. Pasākumu ietvaros būs iespējams attīstīt sadarbību un satikt māksliniekus no dažādām valstīm. Visas aktivitātes norisinās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros, sedzot dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus.

Pieteikties dalībai projekta “restART for ART” pasākumos aicināti radošās jomas (piemēram, mūzika, dejošana, gleznošana, grafiskais dizains, filmēšana, fotografēšana u.tml.) pārstāvji vecumā no 25 līdz 50 gadiem, ar vismaz minimālām angļu valodas zināšanām un motivāciju aktīvi iesaistīties plānotajos pasākumos. Reģistrācija iespējama līdz 31. jūlijam aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: https://ej.uz/RFAartists. Dalībnieku atlases process tiek plānots 2021. gada augustā.

Projekta mērķi ir:
* Uzlabot profesionālās prasmes 96 pieaugušajiem ar finansiālām grūtībām projekta partnervalstīs, kuri strādā neatkarīgi radošo industriju nozarēs (mūzika, skatuves māksla, nemateriālais kultūras mantojums), lai veiksmīgāk identificētu jaunas iespējas popularizēt radošās industrijas veselības krīzes kontekstā;
* Rosināt projekta partnervalstīs dzīvojošos pieaugušos pievērst uzmanību radošajām nozarēm kā būtiskai Eiropas kulturālās identitātes sastāvdaļai, ar uzsvaru uz mūziku, skatuves mākslu un nemateriālo kultūras mantojumu, sasniedzot šo mērķi ar kultūras jomas kartēšanu un projekta partnervalstu kartēšanas apkopojuma dokumentu izveidi;
* Uzlabot digitālās informācijas pieejamību vismaz 40 000 pieaugušo no Rumānijas, Turcijas, Spānijas un Latvijas attiecībā uz nemateriālo kultūras mantojumu valstiskā līmenī.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Papildus informācija par projektu un iespējām iesaistīties: Facebook vai rakstot uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.