Projektā “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” notikusi pirmā starpvalstu tikšanās

23.augustā, tiešsaistes platformā Zoom norisinājās ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projekta “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” pirmā starpvalstu tikšanās.

Tikšanās uzdevumi bija –

  • precizēt projekta aktivitāšu plānu, akceptēt uzdevumu sadalījumu un termiņus starp partneriem;
  • pārrunāt situāciju dalībvalstīs un pandēmijas noteiktos ierobežojumus, kas ietekmē aktivitāšu īstenošanu;
  • aktualizēt izglītojošo aktivitāšu īstenošanas plānus, atbildīgās personas un ekspertus;
  • precizēt informatīvās kampaņas plānu un nacionālo aktivitāšu īstenošanas gaitu;
  • sazināties ar projektā iesaistītajām pusēm un aktualizēt viņu iesaisti projekta aktivitātēs;
  • plānot projekta īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu, vienoties par atbildīgajām personām;
  • sagatavot finanšu un administratīvos dokumentus atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un nodot paraksta tiesīgajām personām.

Sanāksmē piedalījās atbildīgie pārstāvji no organizācijas “Center for Sustainable Community Development Association” (CSCD), no “Elektrenu kulturos centras” un no jaunatnes organizācijas “Creative Minds for Culture” (CMC).

Projekts “Promotion of Youth Services and Outreach Youth Work” īstenots ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.