Pašvaldību un NVO pieredze mobilajā darbā ar jaunatni

9.jūnijā, plkst.10.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) rīkoja vebināru “Pašvaldību un NVO pieredze mobilajā darbā ar jaunatni”, kurā ar savu pieredzi dalījās arī Creative Minds For Culture.

Vebinārā JSPA pārstāvji pastāstīja par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam konkursa “Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai” rezultātiem, mobilā darba ar jaunatni pamatprincipiem un aktuālo situāciju mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei Latvijas novados, kur patlaban nav vai ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem. Darbā ar jauniešiem iesaistītie no jaunatnes organizācijas Creative Minds For Culture, biedrības “Piedzīvojumu garāža” un Kuldīgas novada pašvaldības pastāstīja par dažādiem prakses piemēriem mobilajā darbā ar jaunatni.

Vebināra video ieraksts ir pieejams šeit.

Creative Minds For Culture bija iespēja piedalīties diskusijā un pastāstīt par līdzšinējo pieredzi mobilā darba ar jaunatni īstenošanā Sējas novadā un Ikšķiles novadā, kas gūta Erasmus+ programmas projekta “Mobile youth work: shaping European practices” un Jaunatnes politikas valsts programmas projekta “Jauniešu pietura Tīnūžos” ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.