Pārgājienā Vecumniekos jaunieši iepazīst savas iespējas starptautiskos projektos

Eurodesk Latvija reģionālais koordinators jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” un informācijas punkts biedrība “Jaunatnes smaidam” 5. decembrī rīkoja Eurodesk pasākumu “Iespēju pārgājiens”. Spītējot ziemīgajiem laika apstākļiem, jaunieši no Bauskas novada devās 10 kilometru pārgājienā, lai atraktīvā veidā uzzinātu par Eiropas Savienības programmu piedāvātajām iespējām vietējā un starptautiskā līmeni, attīstot jauniešu iniciatīvas un motivāciju aktīvākai līdzdalībai.

Pārgājiena maršruts no Vecumnieku estrādes jauniešus veda cauri piesnigušām takām, kur divos pieturpunktos bija sagatavoti izzinoši uzdevumi. Atbildot uz 10 jautājumiem, jaunieši izzināja Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa programmu iespējas un iepazinās ar Eurodesk Latvija tīkla organizāciju sniegto atbalstu. Atzīmējot Starptautisko Brīvprātīgo dienu, pārgājienā bija iekļauts arī uzdevums kurā, izmantojot sniegu, jaunieši grupās sagatavoja vides radošos instalāciju par brīvprātīgā darba nozīmi. Noslēgumā jaunieši priecājās par siltajām pusdienām dabā un Eurodesk Latvija sarūpētajām veicināšanas balviņām. Pārgājiena laikā jaunieši saliedējās, vairāk iepazina viens otru un noslēgumā izteica idejas nākamajiem šādiem pasākumiem.

Pasākuma video atskats.

Jaunieši atzina, ka pārgājiens bija izaicinošs, bet viņiem patika. Tas palīdzēja aizdomāties par jauniešu iespējām un iepazīt Vecumnieku apkārtni aktīvā veidā, kā arī – saturīgi pavadīt savu brīvo laiku dabā un kopā ar vienaudžiem. Pasākumu organizēja Eurodesk Latvija reģionālais koordinators biedrība “Creative Minds for Culture” un Eurodesk Latvija informācijas punkts biedrība “Jaunatne smaidam” sadarbībā ar Vecumnieku Jauniešu domi. Pasākumu atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvija un Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku novada dome”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.