Noslēgusies CMC jauniešu mediju akadēmija

10.janvārī, Tukumā norisinājās pēdējā no 15 CMC jauniešu mediju akadēmijas darbnīcām, kuras tika īstenotas projekta “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” ietvaros ar mērķi veicināt jauniešu pašizpausmi satura veidošanā un izplatīšanā, un vienaudžu izglītības attīstīšanu.

Sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Creative minds for culture” organizēja 5 darbnīcu tematiskos ciklus, kas balstīti uz neformālās izglītības metodēm – Fotomākslas pamati, Komunikācija un publiskā runa, Radošo tekstu darbnīca, Video veidošanas pamati, Vizuālo materiālu veidošana un Sociālo mediju izmantošana un satura veidošana.

Darbnīcās jaunieši pilnveidoja kompetences par fotografēšanas pamatiem, fotokameras funkciju pielietošanu, kompozīcijas pamatnosacījumiem, fotogrāfiju apstrādi, fotogrāfijas autortiesībām, publiskās uzstāšanās pamatprincipiem, ķermeņa valodas nozīmi, stresa menedžmentu, teksta veidošanu, video veidošanas pamatprincipiem, video apstrādi, video filmēšanas tehniku, dažādu vizuālo materiālu veidošanu, aplikāciju izmantošanu materiālu sagatavošanā un sociālo mediju komunikācijas kanālu izmantošanā.

Projekts “Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC” tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.