Noslēdzies Eurodesk pārgājiens “Nāc līdzi iespēju ielejā!”

Eurodesk Latvia reģionālais koordinators jaunatnes organizācija “Creative Minds for Culture” Eurodesk kampaņas “TimeToMove 2022” ietvaros 25.oktobrī organizēja pārgājienu jauniešiem “Nāc līdzi iespēju ielejā!” pa Gaujas senlejas parku.

Nesakatoties uz to, ka laiks no rīta mūs nelutināja, pārgājienā devāmies pietiekami kuplā skaitā. Ar dziesmām un dažādām aktivitātēm piepildīts pārgājiens pa Gaujas senlejas parku bija lielisks veids, kā pavadīt pelēko brīvlaika dienu.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt iespēju jauniešiem aktīvi, kustīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, uzzinot par dažādām iespējām iesaistīties vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī doties dažādos mobilitātes braucienos Eiropā organizētos projektos zem Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpusa un DiscoverEU programmām.

Papildus informācija par dalību pasākumos biedrības mājaslapā www.mindsforculture.com un sociālo tīklu platformās, kā arī Pierīgas Eurodesk infopunktu komunikācijas kanālos.

Pasākumu atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Eiropas Jaunatnes informācijas tīkls Eurodesk Latvia.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūraEurodesk Latvia

#EurodeskLatvija#ErasmusPlus#EiropasSolidaritātesKorpuss#Eurodesk#CreativeMindsForCulture

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.