Mobilais darbs ar jaunatni Sējas novadā

2019.gada nogalē Pabažu kultūras nama Jauniešu iniciatīvu centrā tika īstenotas Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Mobile Youth Work: Shaping European practices” aktivitātes, kuras īstenoja organizācija “Creative Minds for Culture”.

Stratēģiskās partnerības projektā par mobilo darbu ar jauniešiem piedalās organizācijas, jauniešu centri un asociācijas no Latvijas, Itālijas, Norvēģijas, Lietuvas, Bulgārijas un Rumānijas. Projekta ilgums ir 18 mēneši, kuru laikā organizāciju pārstāvji īsteno virkni aktivitāšu, tajā skaitā mobilā darba ar jauniešiem pilotāžas aktivitātes savās valstīs un reģionu lauku teritorijās.

Viena no teritorijām, kur Latvijā tika īstenota mobilā darba ar jauniešiem pilotāža bija Sējas novads. Pēc vietējās situācijās apzināšanas, jauniešu uzrunāšanas un vajadzību apkopošanas, Pabažu kultūras nama Jauniešu iniciatīvu centrā tika organizētas tikšanās, kurās novada jauniešiem bija iespēja interesanti un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku. Jauniešiem bija iespēja pašiem ierosināt dažādas idejas aktivitātēm, kuras viņi paši varēja arī organizēt, saņemot atbalstu no organizācijas “Creative Minds for Culture” jaunatnes darbiniekiem. Jaunieši cepa kūkas, veidoja slime, gatavoja vannas bumbas, spēlēja spēles, saliedējās komandas veidošanas aktivitātēs. Jaunieši sagatavoja arī paši savas spēles, radīja atjautības un veiklības uzdevumus, diskutēja par dažādām tēmām, pārrunāja jauniešu iespējas Sējas novadā un izteica idejas brīvā laika pavadīšanai. Aktivitātes vadīja jaunatnes darbinieces, kuras iepriekš piedalījās starptautiskās apmācībās par mobilo darbu ar jauniešiem.

Informācija par mobilā darba ar jauniešiem pilotāžu Sējas novadā publicēta arī Sējas novada Ziņās.

Mobilā darba ar jauniešiem pilotāžas rezultāti tiks apkopoti un iekļauti projekta metodiskajos materiālos, nodrošinot pieeju izmantošanai ikvienam darbā ar jauniešiem iesaistītajam. Papildus informācija par projektu ir pieejama Facebook lapā Mobile youth work.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.