Mobilā darba ar jauniešiem pilotāžu rezultāti

No 2019.gada oktobra līdz 2020.gada martam, Erasmus+ programmas projekta “Mobile youth work: shaping European practices” ietvaros tika īstenotas mobilā darba ar jauniešiem pilotāžas dažādās vietās Latvijā, Rumānijā, Lietuvā, Bulgārijā un Itālijā. Iesaistītās organizācijas veica mobilā darba ar jaunatni izmēģinājuma aktivitātes lauku teritorijās un vietās, kur nav jauniešu centrs, netiek organizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem. Balstoties uz mācību vizītē “Mobile Youth work: practices in rural municipalities” un apmācībās “Basic on Mobile youth work” apgūto, jaunatnes darbinieki praksē īstenoja mobilo darbu ar jauniešiem – apzinot vietējo situāciju, jauniešu iespējas, tiekoties ar vietējās kopienas pārstāvjiem un darbā ar jauniešiem iesaistītajiem, plānojot un īstenojot dažādas jauniešu interesēm atbilstošas aktivitātes, veicot novērojumus un pierakstot secinājumus. Lai iegūtu atgriezenisko saiti no jauniešiem, tika organizētas arī fokusa grupas un neformālas sarunas ar jauniešiem par šo aktivitāšu ieguvumiem, nepieciešamo pilnveidi un attīstību nākotnē.

Kopsavilkums par mobilā darba ar jauniešiem pilotāžu rezultātiem Latvijā (Sējas novadā, Ķekavas novadā un Ikšķiles novadā) un citās valstīs ir pieejams šeit:

  • Piloting Mobile youth work in rural areas implementation in Italy;
  • Piloting Mobile youth work in rural areas implementation in Latvia;
  • Piloting Mobile youth work in rural areas implementation in Romania;
  • Piloting Mobile youth work in rural areas implementation in Bulgaria.

Projekta ietvaros tiek apkopotas un izmēģinātas mobilā darba ar jauniešiem pieejas dažādās vietās Latvijā, Rumānijā, Lietuvā, Bulgārijā un Itālijā, kas būs noderīgas ikvienam jaunatnes darbiniekam, nodrošinot jauniešiem kvalitatīvus pakalpojumus lauku teritorijās. Projekta rezultāti tiks apkopoti un prezentēti darbā ar jauniešiem iesaistītajiem projekta noslēguma pasākumā šā gada septembrī. Papildus informācija par projektu ir pieejama Facebook lapā Mobile youth work.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.