Mobilā darba ar jauniešiem izvērtēšana un plānošana

No 10. līdz 12.janvārim, Erasmus+ projekta “Mobile youth work: shaping European practices” ietvaros Krimuldā tika organizēta partneru plānošanas vizīte, kurā piedalījās arī Creative Minds for Culture.

Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja projekta īstenošanas gaitu atbilstoši plānotajiem rezultātiem un laika grafikam. Jaunatnes jomas kolēģi no Lietuvas iepazīstināja ar nacionāla līmeņa publikāciju par mobilo darbu ar jauniešiem, kas izstrādāta Lietuvā. Daudz laika tika atvēlēts turpmāko projekta aktivitāšu plānošanai – metodoloģisko materiālu izstrāde, pētījuma analīze un secinājumi, projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi. Tikšanās laikā tika izvērtētas arī projekta partnerorganizāciju mobilā darba ar jauniešiem īstenotās eksperimentālās aktivitātes Latvijā, Lietuvā, Rumānijā, Itālijā un Bulgārijā. Šo aktivitāšu laikā visās projekta partnervalstīs tika īstenots mobilais darbs ar jauniešiem lauku teritorijās, īpaši iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām. Eksperimenta laikā jaunatnes darbinieki veidoja aktivitāšu dienasgrāmatas, pierakstot novērojumus un rezultātus. Jaunatnes darbinieki, kuri veica eksperimentus, piedalījās fokusa grupā, daloties secinājumos par rezultātiem visās projekta dalībvalstīs. Latvijā šādas aktivitātes tika īstenotas Sējas novadā, Ķekavas novadā un Ikšķiles novadā.

Projekts “Mobile youth work: shaping European practices” tiks īstenots līdz 2020.gada 31.oktobrim. Septembrī un oktobrī Latvijā tiks organizēti projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, kuros ikviens varēs iepazīties ar pētījuma rezultātiem un metodoloģiskajiem materiāliem par mobilo darbu ar jauniešiem. Aicinām sekot līdzi projekta aktualitātēm Facebook lapā – Mobile Youth Work.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.