Mākslinieki no dažādām valstīm pilnveidos prasmes un popularizēs nemateriālās kultūras mantojumu

Radošās industrijas māksliniekiem no Latvijas, Rumānijas, Turcijas un Spānijas, kurus ietekmējusi pandēmijas izraisītā krīze, būs iespēja ES Erasmus+ programmas projekta “restART for ART” ietvaros divu gadu laikā pilnveidot prasmes mūzikas, skatuves mākslā un popularizēt nemateriālās kultūras mantojumu.

            No 2021. gada 1.marta līdz 2023. gada 28. februārim, sadarbojoties organizācijai “Creative Minds for Culture” no Latvijas, “Center for the Development of Structural Instruments” no Rumānijas,  “Academia Postal 3 Vigo” no Spānijas un  Belenas apgabala valdībai no Turcijas, projektā “restART for ART” tiks īstenotas 16 aktivitātes, kuru rezultātā sagatavos četru valstu radošās industrijas kartēšanas ziņojumu, starptautisku mūzikas albumu un video, izveidos mākslinieciskās vadības ceļvedi un interaktīvu tiešsaistes platformu par nemateriālo kultūras mantojumu.

            Projektā tiks organizētas  4 mācību mobilitātes radošo nozaru pārstāvjiem no Latvijas, Rumānijas, Spānijas un Turcijas. Mācībās jaunieši un pieaugušie no radošajām industrijām, kurus ietekmējusi pandēmijas krīze, uzlabos savas profesionālās prasmes, lai apzinātu jaunas iespējas radošo nozaru popularizēšanai COVID-19 krīzes kontekstā. Mācībās dalībnieki uzlabos izpratni par radošo nozaru nozīmi, koncentrējoties uz mūziku, skatuves mākslu un nemateriālo kultūras mantojumu. Tāpat, mācības veicinās piekļuvi digitālajiem medijiem par nemateriālo kultūras mantojumu projekta partnerības ietvaros. Projekts noslēguma posmā tiks rīkoti 4 pasākumi Rumānijā, Latvijā, Spānijā un Turcijā, ar mērķi veicināt plašāku projekta intelektuālo rezultātu izplatīšanu un izveidot starptautisku tīklu starp personām un institūcijām, kam saistoši šie jautājumi.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Papildus informācija par projektu un iespējām iesaistīties: Facebook vai rakstot uz e-pastu: mindsforculture@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.