Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?

No 8. līdz 10. oktobrim, Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” notiks jaunatnes darbinieku mācības “Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?”.

Mācībās dalībnieki izzinās dažādus piemērus darbam ar jauniešiem lauku teritorijās un veicinās savstarpējo pieredzes apmaiņu, iepazīs dažādas darba ar jaunatni formas un to izmantošanu atbilstoši vietējai situācijai, uzzinās par dažādiem rīkiem un metodēm darba ar jaunatni īstenošanai lauku teritorijās. Mācībās tiks attīstīta starpnozaru un starp-novadu sadarbība darbam ar lauku jauniešiem un identificētas darba ar jauniešiem lauku teritorijās problēmas un risinājumi atbilstoši vietējai situācijai.

Mācību mērķis:
Sekmēt darba ar jaunatni attīstīšanu lauku teritorijās, pilnveidojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences un savstarpējo sadarbību, kā sasniegt, uzrunāt un iesaistīt jauniešus.

✅Dalībnieku profils:
Formālās un neformālās izglītības darbinieki, tie, kas iesaistīti darbā ar jauniešiem – jauniešu centru darbinieki, kultūras un sporta iestāžu darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru un NVO vadītāji, skolotāji, sociālie darbinieki, bibliotēku un dienas centru darbinieki, kuru darbības teritorija ir pilsētu nomales, lauku apvidi un ciemati, vai tie, kas vēlas šos apvidus sasniegt.

Pieteikšanās līdz 30.septembrim: https://ej.uz/jiclivani

Dalībnieku skaits ierobežots. Apstiprinājums mācībām tiks nosūtīts uz dalībnieka e-pastu pēc pieteikšanās noslēguma. Mācības notiks 3 pilnas dienas, tāpēc svarīgi, lai mācību dalībnieks varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības organizē JIC “Kvartāls” sadarbībā ar nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru “Time To Move “ kampaņas ietvaros.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.