Kā izveidot jauniešu centru?

Covid-19 pandēmija no jauna definē jauniešu dzīvi. Nepieciešamība pēc drošas telpas, kur būt kopā ar draugiem un tikt pieņemtam, augt kā autonomam indivīdam un mācīties – ir kļuvusi vēl aktuālāka. Kad ārkārtas situācija un ierobežojumi būs beigušies, vajadzība pēc jauniešu centriem būs lielāka nekā jebkad agrāk.

“How to establish a youth center” ir tiešsaistes apmācības kurss ko finansē Erasmus+ programma, un tas ir paredzēts jaunatnes darbiniekiem, pašvaldību speciālistiem, NVO pārstāvjiem, kas atbildīgi par jaunatnes jautājumiem. Apmācību kurss īstenots no 29. marta līdz 9. aprīlim, un piedaloties vairāk nekā 45 dalībniekiem no 13 valstīm visā Eiropā: Norvēģijas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Ziemeļmaķedonijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, Moldovas, Zviedrijas un Bulgārijas. Apmācību kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem, kas vada ikdienas jaunatnes darba aktivitātes, zināšanas par to, kā izveidot un uzturēt jauniešu centru, kā Erasmus+ programmas finansējums var palīdzēt nodrošināt ikdienas jaunatnes aktivitāšu labāku kvalitāti.

Dalībnieki iesaistījās 9 dienu diskusijās, grupu darbā, prezentācijās, gadījumu izpētē (tiešsaistes mācību vizītēs) un izstrādāja nākotnes projektus. Mācībās pievienojās jaunatnes darba eksperti, jaunatnes politikas, pētniecības, sociālās uzņēmējdarbības un arhitektūras jomas eksperti, lai dalītos savā pieredzē un atbalstītu dalībnieku mācīšanās procesu. Dalībnieku galvenā motivācija pievienoties šim apmācību kursam bija nākotnē pašiem izveidot jauniešu centrus. Dalībnieku mācību rezultātu atzīšanai tika izmantoti Youthpass sertifikāti un tiešsaistes mācību nozīmītes. Apmācību kursu īsteno Elektrēnu kultūras centrs (Elektrėnai culture center).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.